Publicat: 29 Mai, 2019 - 18:19
Share

Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit (CLNR) organizeaza Conferința de lansare a Raportului public privind promovarea achizițiilor rezervate, ce va avea loc vineri, 31 mai 2019, începând cu orele 10.00, la sediul Romanian-American Foundation, din str. Gina Patrichi nr. 6, București. Acest Raport public reprezintă o continuare a demersurilor întreprinse de CNLR pentru încurajarea achizițiilor rezervate, în baza art. 56 și art. 111-112 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea promovării incluziunii sociale prin stimularea integrării persoanelor vulnerabile pe piața muncii.

Raportul public propune modificarea legislației actuale astfel încât să fie încurajată realizarea de achiziții sociale, stimulând dezvoltarea pieței de furnizori de servicii sociale și asigurând o competiție onestă între aceștia și crescând impactul social al incluziunii persoanelor vulnerabile pe piața muncii.

Rezultatele factuale ale Raportului public sunt:

  • Informarea autorităților publice locale și centrale despre importanța contractelor rezervate pentru incluziunea socio-profesională a persoanelor vulnerabile. Impactul social al acestor contracte rezervate este foarte important întrucât în aceste unități protejate/întreprinderi sociale de inserție persoanele vulnerabile (persoane cu dizabilități fizice sau psihice, tineri post-instituționalizați, foști deținuți, persoane fără adăpost, victime ale violenței etc) nu au doar un loc de muncă stabil, ci primesc și servicii sociale de sprijin.. În același timp, se reduc beneficiile sociale acordate acestor persoane de către autoritățile publice.
  • Stimularea autorităților publice să aloce un procent de 5% din totalul achizițiilor publice anuale pentru achiziții pe contracte rezervate. În acest fel se va crea o piață pentru produsele și serviciile unităților protejate/întreprinderilor sociale de inserție, care la rândul lor vor putea angaja mai multe persoane vulnerabile sau menține locurile de muncă actuale ale persoanelor vulnerabile și le vor putea oferi acestora și servicii sociale de suport.
  • Realizarea unui ghid dedicat instituțiilor publice cu instrucțiuni clare despre cum să realizeze achiziții pe contracte rezervate.
  • Stimularea contractării de servicii sociale, culturale, de sănătate prin achiziții rezervate, deoarece în acest moment finanțarea publică a serviciilor sociale realizate de către ONG-uri este destul de redusă la nivel național și a dus la încetarea activității unor astfel de organizații.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, ai autorităților publice locale din Municipiul București și ai ONG-urilor cu activitate în domeniul reglementării finanțării activităţilor nonprofit, precum și ONG-uri furnizoare de servicii sociale.