Publicat: 20 Septembrie, 2019 - 09:23
Share

În perioada 16 - 18 septembrie 2019, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a organizat, la Tulcea, Conferinţa internaţională DANUBE FREE SKY parte a proiectului DANUBEparksCONNECTED - Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (Reţeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării), finanţat prin Programul Transnaţional Dunărea. ARBDD este partenerul coordonator al activităţilor dedicate Coridorului de Habitate Aer - DANUBE FREE SKY- Rute libere de migraţie dunărene.

Conferinţa a avut ca scop facilitarea dialogului între partenerii proiectului, furnizorii de energie electrică, ONG-uri, factori de decizie şi alţi factori interesaţi în reducerea riscului de coliziune şi electrocutare a speciilor de păsări cu liniile electrice de-a lungul Dunării.

Conferinţa s-a bucurat de participarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Tulcea, Instituţiei Prefectului Tulcea, Primăriei municipiului Tulcea, reunind peste 80 de experţi în domeniul conservării naturii şi operatori din sectorul energetic de-a lungul Dunării.

Aceştia au prezentat exemple de bune practici, soluţii tehnice de izolare şi marcare a liniilor electrice pentru evitarea coliziunii şi electrocutării păsărilor. Alături de experţii invitaţi la eveniment, partenerii proiectului DANUBEparksCONNECTED, sosiţi din opt ţări dunărene (Germania, Austria, Slovacia, Croaţia, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi România), au prezentat acţiunile pilot desfăşurate în cadrul acestei iniţiative. Pentru a cunoaşte situaţia actuală la nivelul fluviului Dunărea cu privire la coliziunea păsărilor şi electrocutarea cauzate de liniile electrice, a fost elaborat documentul DANUBE FREE SKY care rezumă cunoştinţele actuale, defineşte categoriile de risc pentru liniile electrice din coridorul Dunării, descrie standardele de marcare a liniilor electrice şi introduce metode de marcare inovatoare şi eficiente.

Cătălin Ţibuleac, Guvernatorul ARBDD, a declarat "Această conferinţă a reuşit să reunească la aceeaşi masă, parteneri, operatori, autorităţi locale, cercetători, organizaţii neguvernamentale pentru a evidenţia atât problemele cât şi bogăţia patrimoniului natural pe care suntem datori să îl conservăm în ariile protejate situate de-a lungul Dunării. Remarc utilitatea iniţiativei DANUBE FREE SKY şi sper că rezultatele acestui proiect vor fi implementate ulterior în toate statele riverane Dunării. Conferinţa este un prilej de a discuta şi unele probleme mai sensibile, precum cea a deşeurilor, problemă care rezultă din faptul că Delta Dunării se află la capătul fluviului şi, din nefericire, devine un bazin de colectare a deşeurilor. Vedem ca soluţie, colaborarea şi pregătirea unui proiect larg european care să implementeze un sistem de gestiune integrată a deşeurilor de-a lungul Dunării cu implicarea statelor riverane."

Iniţiativa DANUBE FREE SKY a reuşit să abordeze o problemă subestimată până acum şi care prezintă un mare potenţial pentru acţiuni viitoare. Coliziunile şi electrocutarea păsărilor au un serios impact de-a lungul Dunării, studiile arătând că printr-o marcare corectă se reduce cu 70- 90% riscul de lovire a păsărilor de liniile electrice. În majoritatea ţărilor dunărene au avut loc
colaborări între companiile de electricitate, organizaţiile pentru conservarea naturii şi administratorii ariilor protejate. Este însă necesară continuarea colaborărilor, precum şi implicarea factorilor de decizie pentru integrarea acestei iniţiative de succes în politicile europene de viitor.

Evenimentul a fost un bun prilej pentru a stabili perspectivele cooperării dintre sectorul conservării şi cel al energiei, iniţiată de Reţeaua DANUBEPARKS şi susţinută de Strategia UE pentru regiunea Dunării.

Relaţii suplimentare se găsesc pe paginile web:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected
www.danubeparks.org
www.ddbra.ro

 

Tag-uri Nume: