Publicat: 25 Iulie, 2016 - 15:42

Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), împreună cu Asociația Terre des hommes, Asociația Vasiliada și Comuna Urzicuța au diseminat la nivel regional, național și internațional rezultatele obținute și metodele folosite pentru creșterea incluziunii sociale în cadrul proiectului 'REGAL SUDOLT' (Reducerea Excluziunii în Grupul de Acțiune Locală SUDOLT);

Diseminarea a avut loc în cadrul unei conferințe internaționale organizate la Craiova în perioada 21-24 iulie a.c.

Craiova, 24 iulie 2016,

Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) împreună cu Asociația Terre des hommes, Asociația Vasiliada și Comuna Urzicuța au organizat în perioada 21-24 iulie a.c la Craiova conferința internațională de diseminare a rezultatelor proiectului 'REGAL SUDOLT' (Reducerea Excluziunii în Grupul de Acțiune Locală SUDOLT) finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 — CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

În cadrul conferinței — la care au fost prezenți 40 de participanți din România și 10 de peste hotare—au fost împărtășite atât rezultatele obținute (230 de profesioniști instruiți în vederea furnizării de servicii către copiii/tinerii aflați în situații de risc, o măsură de infrastructură socială pentru romi în valoare 240.000 euro inclusă în strategia de dezvoltare locală a G.A.L. SUDOLT, 3 planuri de acțiune ale unor Consilii Comunitare Consultative din comunele aparținând Grupului de Acțiune Locală SUDOLT) cât și metodologia de lucru folosită.

De asemenea, participanții la conferință au contribuit cu sugestii și exemple de bună practică pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute în cadrul proiectului. Printre acestea se numără administrarea obiectivelor de infrastructură socială ce urmează a fi realizate cu finanțare LEADER de către întreprinderile sociale locale (folosind personal și produse/servicii locale) sau operarea acestora în cadrul unor proiecte integrate finanțate prin Programul Operațional Capital Uman.

Valorarea totală a proiectului a fost de 1.265.596 lei

Asociația C.R.O.N.O. — Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia a fost înființată în mai 2004 de un grup de activiști civici din Craiova pentru a contribui la dezvoltarea societății civile în Oltenia prin sprijinirea organizațiilor non-profit din regiune.

Dezvoltarea și formarea abilităților, atitudinilor și practicilor funcționarilor publici printr-o combinare a programelor de instruire cu cele de dezvoltare a capacităților instituționale, atragerea mediului de afaceri în dialogul dintre ONG și autoritățile locale asupra problemelor de dezvoltare economică și socială locală reprezintă direcțiile principale de acțiune ale asociației.

Universitatea Arctică a Norvegiei din Tromso este situată dincolo de Cercul Polar și face cercetări în următoarele domenii: mediul polar, climă, populații indigene, pace și conflict, telemedicină, biologie medicală, fizică, spațiu, știință, pescuit, lingvistică și chimie computațională.

Misiunea asociației Terre des Hommes (TDH) este de a lupta pentru drepturile copilului și pentru dezvoltarea echitabilă , fără discriminare rasială , religioasă , politică , culturală sau de gen. În acest scop, TDH sprijină și implementează proiecte de dezvoltare și ajutor umanitar menite să îmbunătățească condițiile de viață ale copiilor defavorizați și a familiilor și comunităților lor.

Misiunea asociației Vasiliada este oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sociale și comunităților aflate în situații de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune sociala, având la baza dragostea fata de semeni.

Comuna Urzicuța este o Unitate Administrativ Teritorială situată în partea de sud-vest a județului Dolj, pe drumul județean DJ 561A Craiova-Segarcea-Băilești, la 15 km distanta de Segarcea, 15 km de Municipiul Băilești și 50 km de Municipiul Craiova.

Comunicat de presă - Asociația CRONO