Publicat: 12 Noiembrie, 2018 - 13:50
Share

În perioada 7-9 noiembrie 2018, secretarul de stat în MADR, Alexandru Potor, a participat la Conferinţa Internaţională de Ştiinţe Agricole Organice de la Eisenstadt, Austria ce a avut ca temă "Evoluţiile dinamice în domeniul ecologic".

Iniţiativa preşedinţiei austriece de a organiza această conferinţă este un prilej de a reuni factorii de decizie politică, părţi interesate, cercetători şi organizaţii nonguvernamentale pentru a discuta chestiuni relevante referitoare la rolul agriculturii ecologice la nivelul politicilor europene şi naţionale.

Sectorul agriculturii ecologice a căpătat o importanţă tot mai mare în Uniunea Europeană, comerţul cu aceste produse ecologice ajungând în 2017 la 216 mii tone. 

România a încurajat întotdeauna dezvoltarea sistemului de producţie ecologică prin măsurile specifice de sprijin din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru conversia la agricultura ecologică şi menţinerea practicilor de agricultură ecologică. România este prezentă cu produse certificate ecologic, în principal cereale, oleaginoase şi plante proteice, pe aproape toate pieţele Uniunii Europene. În 2017 au fost comercializate 380 mii tone produse ecologice atât la nivel naţional, cât şi la export.

Ţara noastră doreşte consolidarea competitivităţii sectorului ecologic şi dezvoltarea acestuia, în acest scop fiind esenţială inovarea şi cercetarea. În vederea creşterii sprijinului pentru cercetare în domeniul producţiei ecologice, crearea unui fond de cercetare la nivel european, care să includă în mod explicit componenta producţiei ecologice, ar fi de mare interes pentru România.

Secretarul de stat Potor a concluzionat: "La nivel naţional dorim să încurajăm cultivarea suprafeţelor în sistem ecologic şi creşterea acestora la 500 000 hectare şi înfiinţarea unor centre de informare pentru producători privind facilităţile acordate acestora. Ne preocupă identificarea de noi modalităţi pentru dezvoltarea pieţei produselor ecologice luând în considerare valoarea adăugată a acestora şi posibilitatea de promovare a regiunilor din centrul şi estul Europei".

Dezbaterile din cadrul conferinţei vor contribui la consolidarea schimbului de informaţii, fapt ce va constitui baza iniţierii unor noi programe de cercetare şi inovare.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: