Publicat: 19 Octombrie, 2016 - 19:11
Share

Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş şi Institutul de Cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române organizează, în perioada 20-21 octombrie a.c., o conferinţă internaţională de prestigiu şi amploare, intitulată Comunicare, Context, Interdisciplinaritate (ediţia a patra), la care sunt înscrişi numeroşi participanţi, cadre didactice universitare, cercetători şi doctoranzi, din România şi din străinătate.

Conferinţa se va derula în parteneriat cu Primăria municipiului Tîrgu Mureş şi Uniunea Scriitorilor din Romania şi va începe în data de 20 octombrie 2014, la ora 10, cu deschiderea festivă, în Aula Magna a universităţii. În cadrul deschiderii festive, vor rosti alocuţiuni oficialităţi importante ale judeţului Mureş şi ale municipiului Tîrgu Mureş. Din partea conducerii Universităţii „Petru Maior”, vor prezenta mesaje prof.univ.dr. Călin Enăchescu, Rectorul universităţii, prof.univ.dr. Cornel Sigmirean, Preşedintele Senatului universităţii, prof.univ.dr. Iulian Boldea, prorector-director CSUD şi conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere. În cadrul plenului conferinţei, prof.univ.dr. Alexandru Gafton, de la Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, va prezenta o comunicare de mare interes, cu tema Despre autoritatea în ştiinţă. Conferinţa va continua, de la ora 12, cu lucrările pe secţiuni, în cadrul cărora vor fi susţinute comunicări ştiinţifice din domenii precum comunicare, relaţii publice, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, jurnalism, psihologie, literatură, lingvistică, istorie şi studiul mentalităţilor, ştiinţele educaţiei sau ştiinţe sociale. 

Comunicările, de un deosebit impact ştiinţific şi cultural, vor fi susţinute de personalităţi ale vieţii academice şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi vor sublinia relaţia dintre comunicare, contextul istoric şi social şi problematica interdisciplinarităţii. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că volumul conferinței va fi indexat de către institutul american de scientometrie Thomson-Reuters, în catalogul Web of Knowledge, cea mai importantă bază de date ştiinţifice internaţională. 
Prin amploarea dezbaterilor şi prin anvergura personalităţilor participante, conferinţa internaţională Comunicare, Context, Interdisciplinaritate se va constitui, suntem convinşi, într-un moment de referinţă al cercetării ştiinţifice din spaţiul românesc, fiind încă o dovadă a prestigiului de care se bucură Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, în cadrul comunităţii academice naţionale şi internaţionale.   

Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA
Universitatea „Petru Maior”