19 august 2022

Conferinţa Internaţională „Incluziunea rromilor – accesul acestora pe piaţa muncii şi la educaţie de calitate”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a fost prezentă la Conferinţa Internaţională „Incluziunea rromilor – accesul acestora pe piaţa muncii şi la educaţie de calitate” din Praga

În perioada 9-10 iunie 2022 a avut loc la Praga conferinţa anuală a reţelei Eurodiaconia, desfăşurată sub tematica „Incluziunea rromilor – accesul acestora pe piaţa muncii şi la educaţie de calitate”. La întâlnire au participat reprezentanţi ai ONG-urilor implicate în acţiuni sociale, afiliate Eurodiaconia, din Cehia, Finlanda, Germania, Serbia, Slovacia, Spania, Ungaria şi România.

La această conferinţă, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a fost reprezentată de către doamna psiholog Nicoleta Presecan, manager de formare, cu o vastă experienţă în lucrul cu copiii din reţeaua centrelor de prevenire a abandonului şcolar aflate în administrarea Asociaţiei.

În cadrul întâlnirilor a fost prezentat şi modelul de bune practici pe care îl oferă Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei în acordarea de servicii educaţionale şi sociale copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, prin 50 de aşezăminte de ocrotire a copiilor, pe care le administrează.

Directorul Diaconia ECCB Cehia a deschis sesiunea de prezentări şi dezbateri, evidenţiind provocările legate de integrarea copiilor rromi în învăţământul de masă. De asemenea, au fost făcute cunoscute şi soluţiile optime prin care se pot facilita egalitatea de şanse şi coeziunea socială.

Prin intermediul acestei conferinţe au fost prezentate la dispoziţie informaţii despre cadrul strategic la nivel naţional pentru populaţia rromă şi au fost puse la dispoziţia participanţilor pentru a le folosi în special în colaborarea cu instituţiile publice de la nivel local şi naţional.

Gazdele au organizat o vizită pe teren la centrul din Jablonec, un spaţiu în care sunt furnizate servicii sociale pentru copii şi tineri cu vârste cuprinse între 6 şi 26 de ani provenind din comunitatea de rromi a oraşului. Participanţii au observat cum cei mici sunt ajutaţi să recupereze decalajele şcolare, iar cei mari să-şi găsească un loc de muncă, fiind asistaţi inclusiv în discuţia cu angajatorul.

În urma dezbaterilor s-au conturat câteva idei principale, ca modele de bune practici ce pot fi implementate la nivelul fiecărei ţări. Ideile au surprins colaborarea cu părinţii copiilor rromi; instruirea profesorilor; participarea şi implicarea reprezentanţilor etniei rrome la discuţiile legate de politicile publice care privesc această comunitate.

Biroul de presă al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia