Publicat: 17 Aprilie, 2019 - 08:27
Share

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a participat la 16 aprilie 2019, la sesiunea de deschidere a Conferinţei la Nivel Înalt cu tema "Agenda 2030: parteneriate pentru dezvoltare durabilă", organizată, la Bucureşti, de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Secretariatul General al Guvernului României, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe.

Conferinţa se înscrie în seria evenimentelor organizate de România în contextul Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, fiind dedicată unuia dintre principalele subiecte de actualitate de pe agenda internaţională - dezvoltarea durabilă. Conferinţa a prilejuit un schimb de idei aprofundat în perspectiva desfăşurării reuniunilor la nivel înalt sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite din anul 2019 pe tema dezvoltare durabilă.

În mesajul său, ministrul afacerilor externe a subliniat că realizarea dezvoltării durabile - în special reducerea sărăciei, reducerea inegalităţilor şi asigurarea păcii şi securităţii - necesită o perspectivă pe termen lung şi o cooperare strânsă între dimensiunea guvernamentală, sectorul privat şi societatea civilă. Totodată, ministrul român al afacerilor externe a subliniat importanţa unei dezvoltări durabile incluzive în asigurarea păcii şi securităţii în beneficiul tuturor cetăţenilor.

Ministrul afacerilor externe a reafirmat angajamentul ţării noastre faţă de multilateralism, inclusiv din perspectiva contribuţiei României la susţinerea obiectivelor dezvoltării durabile, în contextul candidaturii pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, pentru intervalul 2020-2021.

Prezenţa la lucrările Conferinţei a ministrului afacerilor externe a permis şi organizarea unor întrevederi bilaterale cu reprezentanţi ai statelor participante la Conferinţă, precum şi ai ONU şi OECD.

La lucrările Conferinţei au participat Prim ministrul României, Secretarul Executiv al Comisiei Economice ONU pentru Europa, Reprezentantul Special al Secretarului General ONU pentru Asia Centrală şi Şef al Centrului Regional ONU pentru Diplomaţie Preventivă în Asia Centrală, Secretarul General adjunct al OECD, coordonatori naţionali ai implementării Agendei 2030 din statele membre ale UE, Balcanii de Vest, Parteneriatul Estic şi Asia Centrală, diplomaţi şi experţi din statele membre ale UE, reprezentanţi ai ONU (CEE ONU, PNUD) şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Participarea semnificativă la Conferinţă şi interesul pentru tema abordată constituie o dovadă a importanţei acesteia la nivel mondial şi reprezintă un pas înainte către o cooperare internaţională aprofundată pentru un răspuns colectiv la o problemă comună - implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Tag-uri Nume: