Publicat: 10 Iunie, 2019 - 14:39
Cuvânt de deschidere al ministrului Petre Daea

La Palatul Parlamentului s-au deschis lucrările Conferinței la nivel înalt privind bolile transfrontaliere la animale, eveniment organizat în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Lucrările conferințeiau fost deschise de ministrul Petre Daea, alături de care s-au aflat Vytenis Andriukaitis, comisar european pentru sănătatea și siguranța alimentelor și Geronimo Brănescu, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Manifestarea reunește înalți oficiali precum: Pekka Pesonen, secretar general al Copa Cogeca, Bernard Van Goethem, director DG Sante și Eran Raizman, expert superior, Biroul de sănătate și producție animală din cadrul FAO. De asemenea, la eveniment r ăadre universitare renumite, cercetători și experți din țările membre ale Uniunii Europene.

Cuvântul de deschidere a fost susținut de către ministrul Petre Daea:

Stimate Domnule comisar Vytenis Andriukaitis,

Stimați invitați,

Îngăduiți-mi  în primul rând să vă adresez salutul de bun venit la acest eveniment extrem de important care are în principal menirea de a ne informa și de a găsi căi eficiente de comunicare între noi pentru păstrarea sănătății animalelor și gestionarea resurselor alimentare de care dispunem.

Sănătatea animalelor și managementul bolilor transfrontaliere ca pesta porcina africană, gripa aviară, pesta micilor rumegătoare, dermatita nodulară virală, boala limbii albastre, sunt vitale pentru păstrarea unei agriculturi eficiente în Uniunea Europeană și nu numai.

Bolile animalelor nu au frontiere. Ele se propagă în condiții specifice și acționează în condiții specifice. Depistarea acestora și combaterea lor a devenit o problemă de interes care depășește frontierele statale, iar managementul acestora este și trebuie să fie internaționalizat, iar Organizația Mondială pentru Sănătate Animală își definește rolul și rostul din ce în ce mai mult în condițiile actuale, când apariția unor boli noi și virulența acestora afectează din ce in ce mai mult rezultatele muncii noastre, producând pagube economice importante.

In acest context, evidențiez eforturile depuse și importanța cooperării și coordonării la nivel continental, regional și național a structurilor veterinare în combaterea bolilor la animale -Organizația Mondială pentru Sănătate Animală și Organizația pentru Agricultură și Hrană-, în colaborare cu DG Sante, instituție coordonata în mod exemplar de către domnul Comisar Vytenis Andriukaitis, căruia îi mulțumesc și cu acest prilej pentru sprijinul acordat României în ultimii doi ani, de când Pesta Porcină Africană a apărut în țara noastră, punându-se un accent deosebit pe ajutorul tehnic și pe cel financiar oferit de Comisie.

Istoricul acestei boli este bine cunoscut, virusul fiind prezent în mai multe state membre și nu numai, unde dinamica răspândirii acestuia și efectele economice produse au accelerat preocupările în domeniu: guverne, oameni de științe, instituții mondiale, europene, regionale, fermieri, specialiști, toți laolaltă și-au conectat eforturile pentru a putea face față uneia dintre cele mai periculoase boli la animale cu care s-a confruntat omenirea.

România nu a fost furnizoare de boli, nu a dat boli nimănui, dar din nefericire a primit.

Fiind la granița de est a Uniunii Europene pe o lungime de 1400 km, România a fost direct lovită de virusul Pestei Porcine Africane, care era prezent în țara vecină din anul 2012. Cu toate eforturile conjugate ale autorităților naționale și locale privind pregătirea echipajului uman, a legislației în domeniu, a măsurilor organizatorice pentru prevenire, totuși contaminarea a avut loc.

Primul caz de Pestă Porcină Africană depistat pe teritoriul României în 2017  la granița cu Ucraina și Ungaria ne-a pus în situația de a activa Planul de Contingență ca instrument de lucru, punându-l în aplicare sub comanda celui mai important organism statal, stabilit prin legislația națională.

Evoluția  Pestei Porcine Africane în România a fost monitorizată împreună cu direcția de specialitate de la Comisia Europeană.

Anul 2018 a fost cel mai dificil pentru noi toți, în primul rând, pentru structurile statale din România, pentru fermierii români, crescători de suine, care au trebuit să facă față exploziei de focare generate de condițiile specifice pe care le are România, odată cu apariția focarelor de Pestă Porcină Africană în cea mai vulnerabilă zonă a Europei - Delta Dunării.

Acționând în baza Planului de Contingență, beneficiind de sprijinul tuturor  instituțiilor statului care s-au așezat în dispozitivul de lucru împotriva acestui virus din primul moment, activând întreaga resursă umană de specialitate din țară și beneficiind de consultanța tehnică și sprijin financiar din partea comisiei am reușit să punem stavilă înaintării virusului, iar acum, după un an de zile, am reușit prin măsurile întreprinse să închidem un număr de 1184 focare, reprezentând 96% din numărul focarelor ce au fost active în România.

Săptămâna trecută, o mare fermă din România, unde au fost sacrificați anul trecut 140.000 porci, a ieșit din carantină, reluându-si activitatea.

Aceste rezultate, aici si în altă parte, ne dau speranța reușitei, dar suntem încă departe de a stăpâni această molimă.

Întâlnirile cu cei mai mari specialiști în domeniu, și preocupările concrete ale acestora, susținute prin fonduri alocate în acest sens, ne dau speranța realizării unui vaccin cu ajutorul căruia să oprim boala și pierderile economice.

Acesta trebuie să fie obiectivul prioritar, iar efortul nostru material și uman să se îndrepte în această direcție.

Până la realizarea vaccinului și a medicamentației necesare, ne revine sarcina de a comunica între noi, de a transfera informații, de a prezenta cazuistici, de a comunica în termen real apariția focarelor, în așa fel încât măsurile de intervenție să fie eficiente.

Am făcut referire la această boală pentru că ea, acum determină cele mai mari pagube și creează cele mai mari îngrijorări, dar nu trebuie să neglijăm nici un moment celelalte boli transfrontaliere, care se află diferite stadii evolutive în Europa și în alte părți și pentru care serviciile veterinare și nu numai, sunt implicate  cu toată puterea cunoașterii și a dotării tehnice.

Uniunea Europeană și statele membre au investit și continuă să investească în structuri veterinare bine organizate  și echipate corespunzător. Pentru a avea succes în combaterea bolilor  la animale, trebuie să  menținem un standard ridicat și o îmbunătățire permanentă a acestuia,  ca să putem face față noilor provocări și vulnerabilități ale domeniului.

Privesc cu încredere viitorul pachet legislativ european care vizează sănătatea animală și care va intra în vigoare in aprilie 2021, creând  noi posibilități de adaptare a luptei împotriva bolilor transmisibile la animale si la om, un rol important în asigurarea unor instrumente noi, moderne în prevenirea și controlul acestor boli.

Conferința de astăzi constituie un bun prilej de a ne informa reciproc și de a gândi căi de acțiune pentru viitor.

Atunci când am stabilit această conferință, în calitatea pe care o deține România la președinția Consiliului Uniunii Europene, am avut în vedere situația actuală privind existența acestor boli, greutățile pe care le avem în prevenirea și combaterea lor, precum și efectele deosebite din punct de vedere economic și nu numai.

In speranța că vom găsi noi căi de acțiune mai eficiente și mai operative, îngăduiți-mi să vă mulțumesc pentru participare și pentru contribuția dumneavoastră în cadrul acestei conferințe.

Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră și să ne bucurăm pentru reușita comună.

 

 

 

 

 

 

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: