Publicat: 17 Septembrie, 2016 - 11:27
Share
Conferință Națională — Senatul României — 22 septembrie 2016

La doi ani de la lansarea în mod oficial, la sediul Senatului României, a asociației cu caracter național Comunitățile Locale Riverane Dunării, afiliată, între timp, la Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR — Viena), conform unei tradiții deja instaurate, se organizează în data de 22 septembrie 2016, evenimentul-consultare cu stakeholderi din mediul public și din sectorul privat privind completarea și armonizarea cadrului legislativ și instituțional, referitor la corelarea dezvoltării urbane cu aceea a infrastructurii și activităților portuare, cu impact comun în special asupra turismului și dezvoltării locale de-a lungul cursului inferior al Dunării.

Între timp, urmare a unei inițiative comune guvernamentale și non-guvernamentale, cu sprijinul și participarea reprezentanților Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Economiei și Ministerului Dezvoltării Regionale prin Autoritatea Națională de Turism, a fost creat Task Force-ul SUERD, destinat unei mai bune concertări a eforturilor privind promovarea și aplicarea Strategiei Dunării în toate județele țării, cât și identificarea împreună a temelor prioritare și oportunităților de finanțare UE pentru proiectele majore cu impact macro-regional, în special pentru o cât mai bună pregătire a participării românești la Forumul Anual SUERD (Bratislava, 2016).

Invitații și speakerii principali sunt din partea următoarelor instituții: Senatul României, Cancelaria Primului Ministru, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Dialogului Civic, Ministerul Educației, Autoritatea Națională pentru Turism, Administrația Porturilor Dunării Maritime, Zona Metropolitană Constanța, Primăria Municipiului București. Sunt, de asemenea, invitați, cu titlu de observatori, reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții, BERD, ai ambasadelor statelor dunărene etc.

Reuniunea se va încheia cu lansarea oficială a noului program de tip post-universitar online 'Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței' (BIG), organizat în parteneriat de CLDR România, membră a celui mai important consorțiu de universități și instituții de cercetare la nivelul regiunii Dunării — Danubius Academic Consortium — DAC și Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării 'Jean Bart', proiect fondat în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate.

Reuniunea se va încheia cu adoptarea unui set de propuneri și recomandări care să conducă, ulterior, la o cooptare a orașelor portuare în rețelele specifice la nivel dunărean și european și la o stimulare a schimburilor comerciale și turistice între acestea.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, 24PH.ro, Curierul de Dobrogea, SmartFinancial.ro, PRwave.ro, BrandInfo.ro, 'Buletin Dunărean'.

Pentru conformitate,

Secretariatul CLDR