Publicat: 6 Iunie, 2019 - 12:05
Share

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituţie aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), organizează, în calitate de preşedinte al Comitetului Permanent pentru Cadastru în Uniunea Europeană (PCC), în perioada 6-7 iunie 2019, Conferinţa şi Întâlnirea Plenară a PCC.

Prezent la deschiderea evenimentului, viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a subliniat: "Dezvoltarea unui sistem naţional de înregistrare a terenurilor aduce beneficii multiple în primul rând de natură economică, dar şi socială, scopul final fiind creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. În ultimii ani, am făcut eforturi pentru a accelera realizarea cadastrului general la nivelul întregii ţări, conştienţi fiind că acest efort contribuie la creşterea economică şi la prosperitatea comunităţilor locale. Guvernul va susţine în continuare acest proces, contribuind, astfel, la priorităţile din Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii."

La dezbateri participă peste 50 de specialişti în cadastru din 23 de state ale Uniunii Europene, temele de discuţie fiind axate, în principal, pe:

* impactul economic al cadastrului în societate;

* cele mai recente realizări în domeniul cadastrului;

* exemple de bune practici;

* identificarea unor soluţii pentru a obţine o mai bună coordonare între diferitele sisteme de cadastru europene şi utilizatorii acestora.

"În România, influenţa cadastrului asupra economiei a devenit tot mai vizibilă începând cu anul 2015, când ANCPI a lansat Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015 - 2023 (PNCCF). Astfel, realizarea cadastrului general condiţionează, practic, creşterea economică. Este un fapt demonstrat în ultimii ani, când numărul proprietăţilor înregistrate în evidenţele de cadastru şi carte funciară a crescut considerabil, determinând, totodată, crearea unei baze reale de impozitare a imobilelor şi, implicit, majorarea bugetelor locale, accelerarea pieţei imobiliare, dezvoltarea infrastructurii de orice fel şi facilitarea accesării fondurilor europene. Sunt doar câteva dintre beneficiile PNCCF, care arată cât se poate de clar care este impactul economic al cadastrului pentru societate", a punctat Radu - Codruţ Ştefănescu, preşedinte - director general al ANCPI şi preşedinte al Comitetului Permanent al Cadastrului în Uniunea Europeană.

ANCPI deţine preşedinţia PCC, în contextul în care România exercită, în prima jumătate a anului 2019, Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit regulamentului PCC, preşedinţii Comitetului acţionează în trio-uri, iar ANCPI face parte din trio-ul format din România, Finlanda şi Croaţia, în condiţiile în care Finlanda va deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în semestrul al doilea al anului 2019, iar Croaţia - în primul semestrul al anului 2020.

PCC a fost înfiinţat în anul 2002, iar misiunea sa constă atât în crearea unui spaţiu adecvat promovării activităţilor de cadastru în Uniunea Europeană, cât şi în propunerea unor strategii şi iniţiative comune, pentru a obţine o mai bună coordonare între diferitele sisteme de cadastru europene şi utilizatorii acestora.

Membrii Comitetului sunt instituţii/agenţii din UE, responsabile cu activitatea de cadastru, iar principala funcţie a PCC este să analizeze şi să promoveze, în cadrul organismelor UE, propuneri pentru rezolvarea diferitelor problematici care afectează bazele de date cadastrale teritoriale.

ANCPI a devenit membră a PCC odată cu aderarea României la UE, în anul 2007.
 

Tag-uri Nume: