26 mai 2022

Conferinţa Studenţească de Cercetare Aplicată în Ştiinţele Educaţiei şi Psihologie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Joi, 25 noiembrie, şi vineri, 26 noiembrie 2021, Facultatea de Ştiinte ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează Conferinţa Studenţească de Cercetare Aplicată în Ştiinţele Educaţiei şi Psihologie, ediţia a III-a. Conferinţa este organizată din fonduri alocate de Ministerul Educaţiei pentru manifestări ştiinţifice studenţeşti.

La conferinţă participă peste 150 de studenţi (licenţă, masterat şi doctorat), alături de profesori şi cercetători din domeniile Ştiinţe ale Educaţiei şi Psihologie de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi şi Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi. De asemenea, la conferinţă participă absolvenţi şi studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei de la Suceava, care vor prezenta studii şi proiecte de cercetare realizate pentru lucrările de licenţă şi disertaţie.

Pe parcursul conferinţei, se susţin prezentări în plen de către profesori şi cercetători de la universităţi din ţară şi străinătate. Studiile prezentate abordează teme de actualitate în cercetare:
– Factori protectivi pentru sănătatea mintală a românilor în timpul pandemiei de Covid-19 (conf. univ. dr. Petruţa Rusu, lect. univ. dr. Diana Duca, Cornelia Filip, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, USV),
– MATEMATROLII – un program software de intervenţie asistată de tehnologie în reducerea anxietăţii faţă de matematică (Drd. Simina Cacuci, Conf. univ. dr. Laura Visu-Petra, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca),
– Investigarea proceselor neurocognitive în depresia la adolescenţi cu scopul eficientizării răspunsului terapeutic – Proiect NEURON (Conf. univ. dr. Florin Ţibu, Departamentul de Ştiinţe Biomedicale, Laboratorul de cercetare ADORe, USV),
– GroWCity: un joc multiplayer pilot cu aplicaţii în optimizarea abilităţilor socio-cognitive (Drd. Andreea Iuliana Luca, Şcoala Doctorală Interdisciplinară, Universitatea din Bucureşti, Coord. conf. univ. dr. Ioana Podina),
– PROMIT: Aplicaţie mobilă pentru dezvoltarea auto compasiunii (Drd. Ştefania Ştefanache, Şcoala Doctorală Interdisciplinară, Universitatea din Bucureşti, Coord. conf. univ. dr. Ioana Podina),
– Analiza de reţea a fricii de recurenţă a cancerului la supravieţuitori (Drd. Diana Todea, Şcoala Doctorală Interdisciplinară, Universitatea din Bucureşti, Coord. conf. univ. dr. Ioana Podina),
– Rolul empatiei în îmbunătăţirea abilităţilor sociale si emoţionale ale profesorilor şi elevilor în perioada Covid-19 (lect. dr. Angela Andrei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, USV),
– Predictori ai stresului adulţilor tineri pe parcursul pandemiei de COVID-19 (asist. univ. dr. Andreea Ursu, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, USV),
– Dislexia, ca urmare a migraţiei economice – fenomenul Italia (drd. Katalin Tiron, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, coord. Prof. univ. dr. Alois Gherguţ),
– Prevention of writing disorders of children of senior preschool age with general speech underdevelopment (Maryna Vasylenko, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi),
– Bullying in preschool educational institutions (Julia Shchegolevata, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi),
– Organization of interaction between speech therapist, educator and parents in overcoming dyslalia in older preschool children (Svetlana Hulia, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi),
– Methods of developing coherent speech of children of senior preschool age (Svitlana Dunets, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi).

Participanţii la conferinţă vor afla detalii despre proiectul european PROMEHS – PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL (proiect ERASMUS+, coordonat în România de d-na conf. univ. dr. Aurora-Adina Colomeischi, decan a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava) şi vor avea oportunitatea să cunoască materialele elaborate în cadrul proiectului pentru elevi, părinţi şi profesori.

În cadrul conferinţei se prezintă şi o serie de proiecte în cadrul cărora studenţii beneficiază de burse şi mobilităţi: Proiectul NeuroArts – Proiecte de cooperare în domeniul universitar, EEA Norway Grants (Conf. univ. dr. Oana Geman, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Laboratorul de Neuroestetică, USV, Mirela Erdic, studentă PIPP anul III, David Cristian Grigore, student Psihologie anul II), Programul de burse ERASMUS de practică pedagogică de la Franconian International School, Erlangen Germania (Naomi Ciobotar, studentă, anul 3, PIPP, USV).

Conferinţa include şi o dezbatere între studenţi şi absolvenţi, axată pe realizarea cercetărilor din cadrul lucrărilor de licenţă şi disertaţie. Astfel, acest eveniment oferă studenţilor, cercetătorilor şi profesorilor participanţi prilejul de a împărtăşi informaţii cu privire la variabile, ipoteze, rezultate ale cercetărilor ştiinţifice din psihologie şi educaţie şi implicaţii practice ale cercetărilor.

Conferinţa a fost organizată de conf. univ. dr. Petruţa Rusu, prodecan, conf. univ. dr. Adina Colomeischi, decan, şi lector univ. dr. Diana Duca, de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, USV.
Mai multe detalii despre conferinţă puteţi afla de pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei:

Conferința Studențească de Cercetare Aplicată în Științele Educației și Psihologie