Publicat: 30 August, 2017 - 18:43
Share
01 septembrie 2017, ora 1200, Muzeul 'Vasile Pârvan', Secția de Științele Naturii

Cercetările paleontologice desfășurate în ultimii ani pe teritoriul administrativ al județului Vaslui au pus în evidență existența unui mare potențial fosilifer care provine de la asociații de vertebrate continentale începând cu Miocenul superior și până în Pleistocenul superior (aproximativ 12 milioane de ani — 10 mii de ani). Aceste asociații de vertebrate au ocupat succesiv paleomediile corespunzătoare actualului podiș al Bârladului și și-au marcat existența și diparția lor prin elementele scheletice conservate (fosilizate) în rocile sedimentare generate de factorii endogeni și exogeni care au determinat evoluția geologică al acestui teritoriu Est-Carpatic.

Cercetările paleontologice de teren au condus la inventarierea unui număr de 25 de puncte fosilifere în teritoriul județului nostru din care, câteva se remarcă prin bogăția și diversitatea taxonomică a materialului osteologic colectat. Astfel, zăcăminte fosilifere bogate au fost descoperit în următoarele localități: com. Rebricea ( satul Draxeni — Punctul fosilifer 'La Nisipărie'. Vârsta cronostratigrafică: Sarmațian mediu), com. Crețești (Punctul fosilifer: 'Crețești Dobrina 1'. Sarmațian superior), com. Pogana (Punct fosilifer: 'Cariera Pogana'. Meoțian) și nu în ultimul rând com. Gherghești ( punctul fosilifer: Gherghești 1. Meoțian superior) în care a fost descoperit în vara anului 2015 un schelet parțial de Deinotherium provum (= D.gigantisimum ȘTEFĂNESCU). Această descoperire a marcat colectarea celui de al doilea schelet parțial provenit de la cel mai mare proboscidian (elefant fosil) ce a trăit pe Terra. Ambele schelete au fost descoperite pe teritoriul județului Vaslui, primul fiind scheletul deinotherului de la Mânzati colectat de Grigore Ștefănescu în anii 1891-1893.

Aceste rezultate remarcabile au fost obținute printr-o activitate intensă a unei echipe de cercetători paleontologi formată în 2004 la ințiativa muzeografului Laurențiu Ursachi și coordonată din punct de vedere științific de prof. univ. dr. Vlad Aurel Codrea de la Univ. 'Babeș-Bolyai' din Cluj-Napoca. Desigur că, în timp, din această echipă au făcut parte mulți studenți masteranzi, doctoranzi și cercetători de la Facultatea de Geografie și Geologie a Univ. 'Al. I. Cuza' din Iași și universitatea clujeană. Însă, de remarcat este implicarea semnificativă la activitățile desfășurate a unor cadre didactice universitare de la Iași, precum: asist. univ. dr. Gabriel Rățoi și prof. univ. dr. Mihai Brânzilă. Totodată, trebuie de menționat sprijinul primit de echipă din partea unor cetățeni vasluieni care manifestă un atașament deosebit pentru instituția muzeală bârlădeană. Din rândul acestora sau remarcat: dr. Cristian Onel (Bârld), d-l Dumitru Mocanu (Fruntișeni), d-l Sandu Crețu și actorul Simon Salcă (Bârld) etc.

În anul acesta (2017), la ințiativa doctorandului Haiduc Bogdan (Iași), echipa a beneficiat de colaborări cu cercetători de marcă din SUA — Jay Kelly și de aportul deosebit al cetățeanului italian Ferdinando Perniciano.

Iată, pe scurt, câteva argumente pentru dezbaterile ce vor avea loc în cadrul conferinței VALORIFICAREA PATRIMONIULUI PALEONTOLOGIC AL JUDEȚULUI VASLUI programată în data de vineri, 01 septembrie 2017, ora 12,00 la sediul Muzeului 'Vasile Pârvan' din str. Republicii nr. 235.

La această dezbatere este invitat să participe și cetățeanul de onoare al municipiului Bârlad, cercetător-vulcanolog doctor în Geologie care și-a desfășurat activitatea de cercetare în Germania la Karlshrue.

Organizatorul activității dr. Laurențiu Ursachi vă invită să participați pentru a afla multe lucruri interesante despre paleontologia și geologie județului Vaslui.