Publicat: 13 August, 2015 - 19:14
Share

Agenția Naționalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penalã de cãtre PÎTEA MARIAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Jibert, Județul Brașov. Menționãm faptul cã persoana evaluatã a deținut și funcțiile de Primar al Comunei Jibert (perioada 2000 - 2012), respectiv, Viceprimar al Comunei Jibert (perioadele 1996 - 2000 și 2012 - 2013).

În perioada exercitãrii mandatului de primar, Primãria Jibert a încheiat, la data de 19 august 2010, un contract de concesiune cu Asociația Crescãtorilor de Taurine Jibert (asociație în cadrul cãreia persoana evaluatã deține funcția de membru), privind transmiterea dreptului și a obligației de exploatare a terenului în suprafațã totalã de 3.547,78 hectare, reprezentând pãșuni comunale. Ulterior încheierii contractului menționat, în perioada 2010 - 2012, Asociația a beneficiat de subvenții A.P.I.A., în cuantum de 9.798.726,21 Lei, în timp ce persoana evaluatã, în calitate de membru, a primit de la Asociație venituri în cuantum de 16.604 Lei.

De asemenea, în perioada 2010 - 2012, în calitate de Primar al Comunei Jibert, PÎTEA MARIAN a inițiat proiecte de hotãrâri și a întocmit referate în baza cãrora, prin rectificãri bugetare, au fost alocate fonduri în cuantum de 246.200 Lei, pentru activitãți sportive în favoarea Asociației Sportive Jibert, al cãrui membru fondator este. Fondurile au fost aprobate prin hotãrâri ale Consiliului Local Jibert.

Astfel, PÎTEA MARIAN a încãlcat dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, conform cãrora „Fapta funcþionarului public care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obþinut, direct sau indirect, un folos patrimonial [...] pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseºte cu închisoarea de la unu la 5 ani ºi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcþie publicã”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Rupea, Județul Brașov, în vederea efectuãrii de cercetãri cu privire la posibila sãvârșire de cãtre PÎTEA MARIAN a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã și pedepsitã de art. 301 Cod Penal.

Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea activitãții de evaluare.

Agenþia Naþionalã de Integritate îºi exercitã atribuþiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidenþialitãții, imparþialitãții, independenþei operaþionale, celeritãții, bunei administrãri, precum ºi al dreptului la apãrare.