Publicat: 27 Noiembrie, 2017 - 11:04
Share
„Promovarea unui înalt profil moral și profesional al notarilor publici este esențială”
Dumitru Viorel Mănescu la Congresul Uniunii Naționale a Notarilor Publici (foto AMOS News)

Reales pentru un nou mandat de patru ani la conducerea Uniunii Naționale a Notarilor Publici, președintele Dumitru Viorel Mănescu a susținut, în fața celor peste 400 de delegați și invitați ai Congresului  XIV, desfășurat la Auditorium Pallady, o alocuțiune în care s-a referit la starea actuală a Uniunii și la perspectiva următorului interval:

„Prezența dumneavoastră alături de noi este un semn de recunoaștere, apreciere și respect pe care îl prețuim în cel mai mare grad, cu atât mai mult cu cât marcăm cu acest prilej solemn și o aniversare importantă : 22 de ani de activitate susținută sub auspiciile practicii  notariale moderne în serviciul cetățenilor, al comunității și statului, într-o societate liberă, democratică.

Nu este o cifră rotundă, dar este emblematică. Semnifică tradiție, prestigiu și excelență, dar mai ales semnifică materializarea viziunii fondatorilor notariatului român modern, printre care am șansa extraordinară și onoarea de a mă număra. Fiecare dintre dumneavoastră stimați confrați, fiecare dintre cei peste 2600 de notari publici în activitate la acest moment personifică această viziune: profesioniști ai dreptului, responsabili profesional și social care, cu etică, discreție, onestitate și seriozitate, își îndrumă clienții, cu garanții depline, în deplină siguranță și predictibilitate într-unele dintre cele mai mai importante raporturi juridice din existență.

Suntem investiți de către autoritățile statului cu îndeplinirea unei misiuni majore de interes public, revenindu-ne un rol fundamental în sistemul de administrare al justiției preventive. Din această perspectivă, avem datoria de a ne ridica la înălțimea așteptărilor legiuitorului și de a ne achita la cele mai înalte cote ale profesionalismului de rolul ce ne revine – de gardieni ai interesului public, păstrători ai patrimoniului memoriei juridice a actelor .

  • Realizări. Misiune.

Onorat auditoriu, pentru ca un om să dea măsura capacității sale de a construi, de a inova și de a transforma dezideratele în realitate, este nevoie de încrederea necondiționată a celor din jurul său, a celor în serviciul cărora se pune. De aceea, permiteți-mi vă rog să va mulțumesc pentru capitalul de încredere extraordinar cu care m-ați creditat în toți acești ani și pentru șansa pe care mi-ați acordat-o prin noul mandat la conducerea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aceea de a continua ceea ce, fără falsă modestie, este pentru mine o misiune de onoareimplementarea strategiei de dezvoltare durabilă a profesiei notariale în scopul apărării și promovării intereselor și valorilor profesiei noastre.

Prin validarea ofertei de program pe care v-am propus-o cu ocazia depunerii candidaturii pentru mandatul de președinte, ați consfințit, stimați colegi, trecerea într-o etapă nouă. După ce, timp de mai bine de două decenii, am lucrat susținut împreună în direcția consolidării profesiei notariale sub toate aspectele sale, ne aflăm astăzi în fața unor noi provocări. Pentru a le face față cu brio este necesar un efort sinergic și aceeași solidaritate de breaslă.

Realizările de până acum sunt pilonii pe care ne sprijinim în confruntarea cu provocările ce ne așteaptă. Foarte pe scurt, permiteți-mi să le trec în revistă:

  • A fost realizată o reformă fără precedent la nivelul profesiei prin perfecționarea legislației notariale și prin atribuirea de noi competențe în portofoliul notarilor publici. Notarii publici din România au acum la dispoziție instrumente moderne, comparabile cu cele ale unor notariate din țări cu tradiție, menite să contribuie la echilibrul, stabilitatea și dezvoltarea profesiei și să faciliteze în cel mai înalt grad prestarea serviciilor notariale de calitate .
  • Cu sprijinul profesionist al experților Centrului de Date, am pus la punct un set de mecanisme de natură să crească securitatea actului notarial și, implicit a circuitului civil. Totodată am eficientizat activitatea, crescând gradul de siguranță juridică atât pentru cetățeni, cât și pentru notarii publici, prin intermediul utilizării noilor tehnologii în activitatea notarială (Centrul Național de Administrare a Registrelor Notariale) și prin întărirea parteneriatului cu instituțiile statului. Notarii publici, prin degrevarea instanțelor și a administrațiilor naționale,

contribuie la realizarea unei justiții și a unei administrații mai eficace, prin

  • Am reformat sistemul de pregătire profesională, urmărind transparentizarea și eficientizarea accesului în profesie, precum și pregătirea profesională continuă la standarde europene a colegilor notari publici. Totodată, am urmărit, înlăturarea oricărui echivoc, atât privitor la accesul în profesie pe baze de competență, cât și în ceea ce privește accesul la stagiatură.
  • În încheierea acestui scurt bilanț, dar nu în ultimul rând, vreau să punctez preocuparea permanentă pentru ușurarea poverilor financiare cu care vă confruntați, dragi colegi. În acest sens, am bifat cu succes un obiectiv a cărui implementare nu afectează bunul mers al Uniunii și Camerelor– reducerea cotei profesionale.

 

  • Trecerea într-o nouă etapă. Provocări. Obiective. Standarde deontologice înalte. Rolul Centrului de Date în adaptarea la era tehnologiei. Sistemul de pensii.

Așa cum subliniam anterior, ne aflăm astăzi  în fața unor provocări fără precedent pentru profesia notarială. Mă refer aici la  schimbări în direcția dereglementării rapide, globale, de amploare și impredictibile din punct de vedere al finalității. Dată fiind sorgintea acestor schimbări și forța cu care au loc plan european și mondial, impactul asupra profesiei notariale din România nu se va lăsa așteptat.

Misiunea noastră, a celor cărora dumneavoastră, stimați colegi, le-ați încredințat buna gestionare a intereselor și viitorului profesiei, este aceea de a pregăti terenul. Altfel spus, suntem datori să continuăm consolidarea notariatului român în direcția asigurării stabilității, demnității și progresului profesiei.

Consider ca repere esențiale în această direcție:

  • Adaptarea continuă a activității notariale la progresul tehnologic și utilizarea extensivă a noilor tehnologii.
  • Asigurarea unui standard înalt al deontologiei profesionale.
  • Siguranța financiară a notarilor publici.

Am parcurs deja cu succes o primă etapă a procesului de adaptare a notariatului român la era digitală. Este o realizare pe care am trecut-o în revistă mai devreme. Nu doresc să mă repet, ci doresc să reiterez importanța pe care eu o acord acestui obiectiv. Specialiștilor din cadrul Centrului de Date le revine rolul, deloc facil, de a concepe pe mai departe noi tehnologii, de natură să accelereze situarea notariatului român în prima linie a progresului tehnologic. Dacă noi vom fi motorul schimbării, schimbarea va lucra în avantajul profesiei și nu împotriva ei.

O a doua premisă fundamentală a reușitei în direcția consolidării continue a profesiei notariale  o constituie promovarea cu consecvență și forță a valorilor morale în interiorul profesiei notariale. Asigurarea unui standard înalt al deontologiei profesionale este un obiectiv crucial, dacă dorim să asigurăm existența, continuitatea și stabilitatea profesiei pe termen mediu și lung. Dată fiind importanța profesiei, este imperativ ca noi, notarii publici să fim un exemplu pentru întreaga societate, în calitate de garanți ai aplicării și respectării legii, mai presus de influența oricăror interese. Ne revine rolul important de promotori ai valorilor morale și profesionale, precum și cel de partener al statului, având ca scop asigurarea ordinii și siguranței circuitului civil.

Promovarea unui înalt profil moral și profesional al notarilor publici este esențială, dacă dorim să prevenim apariția și consolidarea non-valorilor, a imposturii, carierismului și oportunismului. Sunt tare inerente epocilor de mari schimbări, de bulversare a valorilor, dar pe care ne propunem să le ținem la distanță prin implementarea susținută a standardelor deontologice și prin respectul arătat societății în ansamblul ei.  Pretindem, în mod legitim, respectul datorat profesiei noastre, dar în același timp ne respectăm atât pe noi înșine, cât și pe ceilalți membri ai societății, nefăcând rabat de la deontologia profesională.

Stimați colegi, suntem datori să privim în viitor nu doar din perspectiva pregătirii noilor generații de notari publici în spiritul valorilor fundamentale ale profesiei, ci și din perspectiva asigurării retragerii demne din profesie, în deplină siguranță financiară, moment care va veni pentru fiecare dintre noi și care face parte din existență.

Cât de pregătiți vom fi să trecem într-o altă etapă a vieții? Răspunsul la această întrebare nu este o nebuloasă, așa cum, din nefericire se întâmplă în cazul altor categorii socio-profesionale. Răspunsul la această întrebare este o certitudine. Prin fondarea la începutul anului 2013 a Casei de Pensii a Notarilor Publici din România am urmărit să construim sistemul menit a ne ajuta să ne ajutăm prin noi înșine, pe baze de solidaritate și încredere. Gândit inițial ca fiind complementar sistemului public de pensii, începând din anul 2016, sistemul privat de pensii și alte drepturi sociale al notarilor publici din România a devenit unicul sistem obligatoriu pentru membrii breslei. 

Stimați colegi, este o realizare extraordinară și nu vreau să mi-o asum. Inteligența dumneavoastră financiară, precauția privitoare la viitor, încrederea pe care o aveți în reprezentanții dvs. și, bineînțeles spiritul de coeziune dintre generații din interiorul breslei noastre sunt factorii care au contribuit decisiv la materializarea obiectivului asigurării unei senectuți liniștite și decente din punct de vedere financiar”.