26 mai 2022

Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea unor active ale Companiei Naţionale a Uraniului S.A. de către Nuclearelectrica S.A.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care S.N. Nuclearelectrica S.A. preia de la Compania Naţională a Uraniului S.A. activele aferente liniei de procesare tehnică a concentratului de uraniu a Uzinei de Rafinare E – Sucursala Feldioara.

Activitatea principală a S.N. Nuclearelectrica S.A. constă în producerea de energie electrică şi termică, prin procedeu nuclear, precum şi producerea de combustibil nuclear prin folosirea tehnologiei de tip CANDU 6. S.N. Nuclearelectrica S.A. se află în portofoliul de companii al Ministerului Energiei, fiind listată la Bursa de Valori Bucureşti. Activele aferente liniei de procesare tehnică a concentratului de uraniu a Uzinei de Rafinare E – Sucursala Feldioara reprezintă un ansamblu unitar de active, capabil să desfăşoare activităţi economice independente, intenţia S.N. Nuclearelectrica S.A., în calitate de cumpărător, fiind aceea de a continua activitatea preluată la data transferului, respectiv producerea de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu (UO2).

Uzina de Rafinare E – Sucursala Feldioara a fost construită pentru procesarea concentratului de uraniu din România asigurând, exclusiv, necesarul de materie primă pentru FCN Piteşti. Uzina de Rafinare E – Sucursala Feldioara îndeplineşte toate condiţiile de operaţionalizare, cu respectarea strictă a legislaţiei naţionale, comunitare, precum şi a organismelor internaţionale – Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) / Agenţia de Aprovizionare EURATOM (ASE).

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.
Noiembrie 2021