12 august 2022

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie pe piaţa serviciilor de înregistrare a avizelor de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind posibila încălcare a legislaţiei din domeniul concurenţei de către Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR), în calitate de operator autorizat în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (în prezent Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară – RNPM) şi de către agenţii împuterniciţi să înregistreze avize de înscriere registrul menţionat.

Investigaţia se referă la posibila stabilire de către UNBR şi agenţii împuterniciţi, în cadrul contractelor încheiate, a preţurilor/tarifelor de revânzare pentru serviciile de înregistrare a avizelor de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară.

Potrivit prevederilor Legii Concurenţei, sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească prin stabilirea, preţurilor de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare.

Contractele încheiate de UNBR cu agenţii săi ar fi exceptate de la aceste prevederi ale legii în cazul în care ar reglementa o relaţie de tip comitent – agent, precum cea reglementată de Orientările Comisiei Europene privind restricţiile verticale.

La ora actuală, însă, elementele deţinute de Consiliul Concurenţei ridică dubii privind încadrarea contractelor dintre operatorul UNBR şi agenţii împuterniciţi în categoria exceptată a contractelor de agenţie, în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind restricţiile verticale UE.

În analiza sa, Consiliul Concurenţei va tine cont de modificările legislative introduse prin Legea nr. 297/2018 (privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), potrivit cărora a fost reglementat nivelul minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Reamintim că, în urma unei anchete sectoriale finalizate anul trecut, Autoritatea de Concurenţă a constatat că anumite condiţii de acces pe piaţa serviciilor de înscriere a avizelor de ipotecă sau alte garanţii reale mobiliare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară – RNPM sunt excesive, reprezentând reale bariere la intrarea pe piaţă şi, ca urmare, a elaborat o serie de recomandări pentru stimularea concurenţei pe această piaţă.