29 septembrie 2022

Consiliul Concurenţei supune în consultare publică proiectul de Ghid privind lotizarea în cadrul procedurilor de achiziţie publică

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ghidul se adresează atât autorităţilor contractante, cât şi operatorilor economici care participă la proceduri de atribuire pe loturi a contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru, astfel încât să se elimine riscul unei posibile incidenţe a legislaţiei în domeniul concurenţei.

Prin divizarea pe loturi şi acordarea accesului unui număr cât mai mare de operatori economici specializaţi la procedură, deci a unei cât mai largi concurenţe, autoritatea contractantă creează premisele pentru obţinerea unor preţuri de achiziţie mai reduse, în acord cu principiul eficienţei utilizării fondurilor publice.

De asemenea, Ghidul prezintă atât avantajele, cât şi dezavantajele divizării pe loturi a procedurilor de achiziţie publică, măsurile de prevenire a practicilor anticoncurenţiale pe care autorităţile contractante trebuie să le aibă în vedere în etapa pregătitoare a procedurii de atribuire, precum şi indicatorii comportamentali care pot sugera o practică anticoncurenţială.
Proiectul de Ghid conţine şi informaţii referitoare la modalităţile în care autorităţile contractante şi companiile pot sesiza Consiliului Concurenţei posibile practici anticoncurenţiale.

Persoanele interesate pot transmite Consiliului Concurenţei propuneri şi observaţii la proiectul de Ghid până la data de 3 Ianuarie 2022 la adresa de e-mail licitatii@consiliulconcurentei.ro.