Publicat: 23 Martie, 2020 - 10:19
Care vin în sprijinul Statului Român și al cetățenilor lui, în contextul crizei

Consiliul de Mediere solicită Guvernului României adoptarea a două măsuri care, odată implementate, vin în sprijinul Statului Român și a cetățenilor lui, în contextul crizei reprezentate de epidemia cu COVID-19

Consiliul de Mediere solicită Guvernului României adoptarea în regim de urgență a două măsuri esențiale, menite a diminua consecințele de ordin economic și social cu care se va confrunta Statul Român, precum și întreaga societate românească în perioada următoare, în contextul epidemiei cu virusul COVID-19.

Astfel, Consiliul de Mediere solicită Guvernului României adoptarea următoarele două măsuri cu aplicabilitate imediată:

1. Restituirea integrală a taxelor judiciare de timbru plătite de justițiabili, persoane fizice sau juridice, în cazul în care aceștia fac dovada soluționării litigiului aflat pe rolul instanțelor de judecată, prin încheierea unui acord de mediere;

2. Introducerea obligativității parcurgerii procedurii prealabile, în sensul anexării dovezii de încercare a soluționării conflictului prin mediere la cererea de chemare în judecată, pentru cauzele introduse pe rolul instanțelor de judecată în litigiile civile, în special în litigiile ce au ca obiect domeniul familiei, al conflictelor de muncă și al litigiilor dintre profesioniști.

Măsurile solicitate de Consiliul de Mediere au ca principal scop: Susținerea economiei naționale și diminuarea consecințelor economice și sociale cu care se vor confrunta Statul Român și justițiabilii (cetățenii), fiind avute în vedere următoarele principale argumente:

- necesitatea reducerii numărului proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată, văzută nu doar ca o măsură istorică de degrevare a instanțelor ci, în contextul pandemiei actuale, ca o obligativitate de a se reduce la minim aglomerațiile din spațiile publice. Este cunoscut faptul că, procedura de mediere se desfășoară într-un cadru privat, cu un număr redus de participanți.

- nevoia creșterii încrederii cetățenilor în actul de justiție,

- necesitatea soluționării cu celeritate a cauzelor (în special a celor de importanță majoră) aflate pe rolul instanțelor de judecată, cauze ce astfel vor lua calea soluționării prin procedura medierii;

- reducerea substanțială a cheltuielilor suportate de către Statul Român și cetățeni, în ipoteza în care măsurile solicitate sunt adoptate.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: