Publicat: 19 Iunie, 2017 - 19:09
Share

Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Mediului, dl. Eugen Constantin URICEC a participat luni, 19 iunie, la Luxemburg, la reuniunea Consiliului de Mediu al Uniunii Europene.
Consiliul este principalul organism de decizie al U.E. și are rolul de a supraveghea dezvoltarea durabilă armonioasă și echilibrată a activităților economice și sociale cu respectarea legislației și standardelor pentru protecția mediului.
În cadrul alocuțiunii sale, domnul secretar de stat Eugen Constantin URICEC a reafirmat interesul și angajamentul țării noastre de a participa în luarea deciziilor la nivelul Uniunii Europene în domeniul protecției mediului.
“Acordul de la Paris reprezintă un pas cheie în calea lungă și dificilă a comunității internaționale în lupta împotriva schimbărilor climatice. El reprezintă mai mult decât un instrument multilateral, este un angajament global de a acționa împreună pentru a limita efecte negative ireversibile pentru umanitate, dar și pentru a oferi promisiunea unei vieți mai bune cetățenilor noștri și un cadru mai bun și mai predictibil pentru investițiile și tehnologiile “curate”. Considerăm că trebuie să rămânem ancorați în realitate și să ne continuăm cu fermitate drumul pe care am pornit încă din 2014, când la nivel de Stat și de Guvern s-a decis ca UE să fie lider la nivel global în combaterea efectelor negative ale schimbărilor climatice”, a subliniat secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului.
De asemenea, Constantin URICEC a subliniat faptul că „UE prin Statele Membre trebuie să rămână un pilon de stabilitate și continuitate în discuțiile despre climă la nivel global. Aceasta presupune să ne îndeplinim angajamentele deja asumate în plan european și internațional, dar, pe de altă parte, trebuie să rămânem deschiși la găsirea unor soluții care să mențină partenerii internaționali, inclusiv SUA, angajați în discuțiile privind starea planetei și combaterea schimbărilor climatice.”

Printre subiectele aflate pe agenda acestui Consiliu de Mediu s-au aflat și:
- propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la țintele obligatorii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de către Statele Membre în perioada 2012-2030 pentru o Uniune a Energiei rezilientă și pentru îndeplinirea angajamentelor și Acordul de la Paris și de modificare și completare a Regulamentului nr. 252/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind mecanismul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice,
- propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din utilizarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul privind energia și clima 2030 și de modificare și completare a Regulamentului          nr. 252/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind mecanismul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice,
- proiect de concluzii ale Consiliului privind Planul de Acțiune al UE pentru natură, cetățeni și economie.
De asemenea, printre subiecte s-au numărat și propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare și completare a Directivelor 2000/53/CE privind vehiculele uzate, 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile din baterii și acumulatori și 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice precum și propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare și completare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor.