26 mai 2022

Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa îndeamnă elevii să ofere feedback profesorilor de la clasă!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Deşi elevii au câştigat dreptul de a oferi feedback semestrial anonim profesorilor lor, acest lucru s-a întâmplat foarte rar în unităţile de învăţământ. La începutul lunii iunie, ministrul Educaţiei a semnat ordinul pentru aprobarea metodologiei de acordare a feedbackului semestrial, menită să faciliteze dialoguri reale în sălile de la clasă, cu privire la calitatea actului educaţional, aşa cum este el perceput de elevi.

După încheierea situaţiei şcolare, profesorii diriginţi vor notifica elevii cu privire la perioada în care vor oferi feedback.

Ulterior, beneficiarii direcţi ai educaţiei vor completa un formular anonim (în format fizic sau online), care va cuprinde itemi referitori la încurajarea, de către profesor, a participării elevilor la oră, utilizarea tehnologiei digitale în cadrul orelor de curs, ritmul de parcurge al materiei şi atmosfera generală din cadrul unei ore. Răspunsurile elevilor vor fi ponderate în funcţie de participarea lor la ore, iar rezultatele vor fi prezentate într-un raport general pe clasă, dar şi într-o dezbatere între elevi şi profesorii lor, la începutul semestrului următor, prin care se vor identifica soluţii pentru rezolvarea problemelor semnalate în fişele de feedback.

Pe această cale, invităm elevii din clasele V-XII/XIII să adreseze profesorului diriginte întrebări cu privire la momentul în care se va acorda feedback cadrelor didactice de la clasă, şi să ni se alăture în creionarea unui sistem de învăţământ cu adevărat centrat pe elev şi pe nevoile acestuia.

„Feedbackul este, cu siguranţă, cel mai relevant şi concludent mecanism prin care profesorul poate vedea nivelul bunăstării elevului la cursuri. Feedbackul nu este nici evaluare, nici monitorizare a activităţii profesorilor, ci este pur şi simplu opinia elevilor referitoare la actul educaţional. În momentul în care elevul şi profesorul înţeleg că sunt de partea aceleiaşi baricade a educaţiei, feedbackul devine o normalitate, un aspect elementar în definirea unui sistem de învăţământ centrat pe elev şi pe nevoile lui”, a declarat Silviu Morcan, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa.