27 iunie 2022

Consiliul Judeţean Sibiu va încheia un acord de parteneriat cu avizatorii din judeţul Sibiu

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Judeţean Sibiu a făcut încă un pas pentru implementarea proiectului privind oferirea eficientă a serviciilor de urbanism, bazate pe date actualizate şi integrate, prin intermediul platformei GIS.

Miercuri, 16 martie 2022, a avut loc o nouă întâlnire cu avizatorii din judeţul Sibiu, care au analizat în decurs de o lună modelul de acord de parteneriat elaborat şi transmis de Consiliul Judeţean Sibiu în baza căruia să se poată derula colaborarea interinstituţională în vederea implementării proiectului „Inovare prin informatizare la nivelul Consiliului Judeţean Sibiu”, finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA).

De asemenea, s-a discutat punctual pe marginea rezultatelor centralizate în urma chestionarelor completate de fiecare instituţie avizatoare, care vor face obiectul unor anexe tehnice la acordul de parteneriat cadru care va fi semnat. Echipa de proiect va întocmi un calendar de întâlniri cu fiecare avizator în parte pentru a stabili detaliile pentru fiecare anexă tehnică.

Datorită operativităţii şi conlucrării remarcabile a avizatorilor, modelul de acord a fost agreat în unanimitate şi va fi supus aprobării în şedinţa a Consiliului Judeţean Sibiu din luna aprilie.

La eveniment au participat din partea Consiliului Judeţean Sibiu: arhitecta-şefă Argentina Lapoşi, şeful Serviciului Urbanism, Paul Mureşan, Maria Vişan şi Marius Ianculescu Popovici, din partea societăţii Intergraph Computers SRL care realizează platforma GIS, echipa de proiect din cadrul CJ Sibiu, precum şi numeroşi directori sau reprezentanţi ai instituţiilor avizatoare.

Reamintim că prin acest proiect, Consiliul Judeţean Sibiu urmăreşte să gestioneze eficient datele de la nivel judeţean, prin implementarea soluţiei GIS – Sistem Informaţional Geografic, pentru a obţine o viziune clară şi de ansamblu despre resursele existente pe un teritoriu stabilit: tipurile de relief, infrastructura de drumuri şi construcţii, reţele de utilităţi existente, precum şi obiective turistice şi de patrimoniu. Pe baza acestor date, vor putea fi oferite servicii administrative de calitate cetăţenilor, firmelor şi utilizatorilor din administraţia locală.

Ioana Căpăţînă – Purtător de cuvânt, Consiliul Judeţean Sibiu