28 septembrie 2021

Consiliul Naţional al Elevilor: Plan de implementare pentru „România Educată” sau o reluare a listei de obiective?

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) şi Consiliul Naţional al Elevilor solicită Ministerului Educaţiei adoptarea unui plan de implementare a proiectului „România Educată” cu acţiuni concrete, termene, etape, responsabili şi rezultate asumate. După 5 ani de elaborare, elevii şi studenţii vor schimbări efective care să conteze pentru ei, stabilite cu implicarea reprezentanţilor principalilor beneficiari ai proiectului.

Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică în data de 9 septembrie proiectul de hotărâre de guvern privind Planul de implementare a proiectului „România Educată”, în timp ce, în data de 10 septembrie, avizarea interministerială era deja completă.

Contrar principiilor prezentate în raportul final, publicat în iulie 2021, dar şi a modului de desfăşurare a procesului până în acest punct, în acest caz nu s-a realizat vreo consultare cu partenerii de dialog social pentru elaborarea proiectului de HG.

Analizând conţinutul documentului, observăm că acesta reprezintă, în fapt, o listă de obiective specifice şi măsuri generice. Având în vedere scopul şi rolului unui plan de implementare, acesta ar trebui să prezinte soluţii clare, ferme şi „teze prealabile” ale modificărilor legislative anunţate. Stabilirea unui alt set de obiective şi măsuri generice, fie ele mai specifice decât în raportul final prezentat în luna iulie, este un pas care nu ne apropie prea mult de momentul unei implementări.

Deşi apreciem faptul că propunerea de Plan de implementare cuprinde o serie de obiective specifice noi pozitive, acestuia îi lipseşte consultarea publică şi nu oferă un cadru care este necesar atât pentru modificările legislative, cât şi pentru derularea activităţilor în timp.

De aceea, considerăm că o construcţie justificată ar presupune:

– Propunerea, analiza cu actorii din sistem şi realizarea unei consultări publice pentru un plan de acţiuni concret şi măsurabil, cu ţinte şi activităţi cel puţin pentru primul an, discutate şi adoptate împreună (etapa I);

– Modificarea legislaţiei primare şi a celei subsecvente în 6 luni de la adoptarea planului de acţiuni (etapa II);

– Monitorizarea, evaluarea şi revizuirea periodică a planului de acţiune (etapa III).

Prin raportare la planul propus, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea nu sunt posibile.

Având în vedere problemele semnalate mai sus, cât şi faptul că mai multe măsuri relevante nu au fost integrate, ANOSR şi Consiliul Naţional al Elevilor au transmis Ministerului Educaţiei propuneri punctuale şi de interes pentru elevi şi studenţi, care să fie incluse în Planul de implementare.

„România Educată este despre noi toţi, despre cum învăţământul din ţara noastră aşteaptă o reformă sistemică de mult prea mult timp. Totuşi, nu putem trece cu vederea faptul că un proiect de o asemenea anvergură nu beneficiază de consultarea societăţii civile şi nici a partenerilor alături de care au fost puse bazele proiectului de ţară, în urmă cu cinci ani. Dacă ne dorim ca acest plan de acţiune să cuprindă măsuri concrete, dezirabile pentru noi toţi, este absolut necesar ca elevii şi studenţii să fie implicaţi în redactarea unor obiective punctuale. Arii de acţiune generale au tot fost dezbătute în ultimii 30 de ani, dar un proiect de ţară asumat şi coerent trebuie să cuprindă mai mult de atât” – a declarat Silviu Morcan, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

„Prin adoptarea propunerii actuale de Plan de implementare ajungem să prelungim, de fapt, momentul de la care ar fi trebuit să înceapă implementarea efectivă anunţată. Este normal să se precizeze obiectivele specifice, mai multe dintre propunerile ANOSR fiind integrate ca obiective şi măsuri în raportul final şi în planul de implementare.

Cu toate acestea, garanţia urmăririi îndeplinirii lor există prin asumarea din partea Ministerului Educaţiei de acţiuni concrete şi convergente, însoţite de termene şi responsabili, asumare care ar deveni acum o etapă ulterioară. În acelaşi timp, în lipsa unei consultări adecvate pentru elaborarea planului, diferite măsuri relevante nu au fost inserate, motiv pentru care le-am transmis astăzi Ministerului Educaţiei. Aceste propuneri transpun obiective generale pe care Guvernul s-a angajat să le transforme în realitate” – a declarat Horia-Şerban Oniţa, preşedintele ANOSR.

Comunicat de presă – Consiliul Naţional al Elevilor