Publicat: 13 Decembrie, 2012 - 13:54
CSM se implică în studiul lucrării de doctorat a fostei membre a CSM

În şedinţa din data de 13 Decembrie 2012, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat raportul Inspecţiei Judiciare cu privire la cererea formulată, la data de 21.05.2012, de Laura Codruţa Kövesi, Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în funcţie la data formulării cererii, prin care solicita Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul prevederilor legale, apărarea reputaţiei profesionale, ca urmare a apariţiei, la data de 18.05.2012, pe site-ul www.grupul.ro, a articolului „Lucrarea de doctorat a procurorului general al României, Laura Codruţa Kövesi, este un plagiat”.

Raportul redactat de Inspecţia Judiciară, în urma verificărilor a relevat::
La data de 18.05.2012, pe site-ul www.grupul.ro, a fost publicat articolul în cuprinsul căruia se afirmă că, teza de doctorat susţinută, în luna decembrie 2011, de către doamna procuror Laura Codruţa Kövesi este un plagiat. În cuprinsul articolului se susţine că autorul lucrării de doctorat a copiat (fără să folosească ghilimelele sau să indice sursele) din lucrări cunoscute în domeniu, studii din reviste de specialitate, strategii guvernamentale, dar şi referate disponibile pe internet şi site-uri specializate.
La data de 22.05.2012 Grupul de Investigaţii Politice a sesizat Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în legătură cu posibilele fapte de plagiat ale doamnei procuror general Laura Codruţa Kövesi, în cadrul tezei de doctorat.
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare a trimis, la data de 24.05.2012, sesizarea către Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECŞDTI), care funcţionează pe lângă Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
CNECŞDTI a solicitat doamnei Laura Codruţa Kövesi ca, până la data de 06.07.2012, să înainteze Comisiei punctul de vedere cu privire la sesizarea înregistrată.
La data de 07.06.2012 doamna procuror general Laura Codruţa Kövesi a solicitat amânarea efectuării verificărilor de către inspectorii judiciari, cu privire la cererea sa de apărare a reputaţiei profesionale, până la finalizarea verificărilor de către de CNECŞDTI.
Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, prin Raportul final       nr. 940/05.09.2012, a concluzionat următoarele:
„Analizând sesizarea nr. 606 din data de 25.05.2012 precum şi informaţiile, datele, documentele şi probele materiale, CNECSDTI constată respectarea tuturor normelor de bună conduită în activitatea de cercetare ştiinţifică. Drept urmare, apreciază ca fiind neîntemeiată calificarea drept plagiat a paragrafelor din cadrul tezei de doctorat „Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal”, susţinută de către doamna Laura Codruţa Kövesi, în decembrie 2011, indicate în sesizare.
CNECSDTI constată îndeplinirea tuturor procedurilor legale în vigoare la data susţinerii tezei de doctorat şi apreciază că titlul de doctor în Ştiinţe Juridice a fost obţinut de doamna Laura Codruţa Kövesi în concordanţă cu legislaţia în vigoare în anul 2011”.
Prin Hotărârea nr. 941/05.09.2012, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării a aprobat Raportul final nr. 940/05.09.2012.

Reputaţia profesională este o consecinţă a integrităţii morale şi profesionale de care trebuie să dea dovadă fiecare judecător şi procuror şi oferă magistratului credibilitate şi siguranţă în exercitarea profesiei, precum şi autoritate în exprimarea opiniilor profesionale.
Din această perspectivă, reputaţia magistratului presupune două componente esenţiale: - obligaţia magistratului de a avea o conduită generală exemplară ( care reprezintă şi o condiţie de acces în profesie, căreia îi corespunde dreptul de a se bucura de reputaţie în faţa societăţii profesional) şi, de cealaltă parte, - obligaţia Statului de a garanta menţinerea reputaţiei magistratului, de fiecare dată când se constată că faptele semnalate sunt de natură să îi afecteze prestigiul şi, pe cale de consecinţă, autoritatea în exercitarea profesiei.
Potrivit art. 12 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, admiterea în magistratură a judecătorilor se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii astfel, odată cu dobândirea funcţiei de procuror, condiţia bunei reputaţii subzistă pe tot parcursul exercitării funcţiei.
Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (6) din Constituţia României „ … libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”.
Potrivit art. 10 paragraful 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului, acest drept poate fi supus însă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni pentru a se garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.
   Aceleaşi principii se găsesc şi în ”Codul deontologic a ziaristului” adoptat de Clubul Român de Presă care, în art. 2, art. 3 şi art. 5, prevede că jurnalistul are îndatorirea de a relata adevărul, obligaţie ce decurge din dreptul constituţional al publicului de a fi corect informat. Jurnalistului nu îi este permis să publice date prin care să insinueze ori să creeze, în mod artificial şi nejustificat, situaţii ce nu există, cu privire la faptele sau persoanele la care face referire.


Pentru argumentele prezentate, în temeiul dispoziţiilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind CSM, republicată, şi art. 75 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a procedat la admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna Laura Codruţa Kövesi, Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.