Publicat: 26 Februarie, 2019 - 13:28
Share

Delegaţii prezenţi la Consiliul Naţional al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR- MediaSind întrunit la Bucureşti în data de 25 februarie 2019, au adoptat strategia acţiunilor sindicale ale anului 2019.

Cu unanimitate de voturi participanţii au hotărât:

1. Declanşarea demersurilor de modificare a cadrului legislativ privind salarizarea personalului bugetar din sectorul cultură şi mass-media, cu scopul eliminării discrepanţelor salariale existente în acest moment.

2. Afilierea a patru noi organizaţii sindicale la FAIR-MediaSind.

3. În calitate de unică organizaţie reprezentativă pentru sectorul Cultură şi Mass-Media, FAIR-MediaSind se va implica în negocierile contractelor colective de muncă din instituţiile unde are membri afiliaţi. Totodată, va asigura tot suportul logistic pentru desfăşurarea activităţii sindicale în toate organizaţiile afiliate.

4. Aprobarea unui Proiect de Protocol privind colaborarea şi unificarea organizaţiilor sindicale din Televiziunea Română în vederea negocierii unui contract colectiv de muncă la standarde europene.

5. Având în vedere faptul că salariaţii din Societatea Română de Radiodifuziune nu mai au un sindicat care să îi apere, mai mult chiar, sindicatul majoritar şi-a pierdut reprezentativitatea, fapt confirmat de către instanţa de judecată, FAIR MediaSind a decis să se implice în procesul de unificare în jurul filialei MediaSind Radio România, a organizaţiilor sindicale din SRR, care împărtăşesc valorile sindicalismului autentic.

6. În baza prevederilor artt.20 alin.3 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTV, FAIR MediaSind cere Parlamentului demiterea de urgenţă a preşedintelui-director general al SRTV, Doina Gradea. 

7. Vor fi continuate proiectele europene de formare profesională, Live Skills, FEJ, FIA etc,urmând a fi demarate demersuri pentru alte programe de sprijin a salariaţilor din instituţiile de cultură şi mass-media.

Având în vedere faptul că numărul membrilor organizaţiei este mult mai mare faţă de anii precedenţi, lucru ce demonstrează creşterea încrederii salariaţilor în organizaţia noastră, ne întăreşte convingerea ca Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind are acum profilul unei organizaţii europene care poate apăra şi promova drepturile şi interesele membrilor săi. Această misiune poate fi realizată cu succes datorită sprijinului constant pe care federaţia îl primeşte din partea organizaţiilor la care este afiliată cu drepturi depline: Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere Frăţia CNSLR-Frăţia, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, UNI Global UNION şi UNI MEI.

Consiliul Naţional al Federaţiei Cultură şi mass-Media FAIR-MediaSind

 

Tag-uri Institutii: