Publicat: 21 Februarie, 2020 - 10:19

Având în vedere publicarea, în Monitorul Oficial, a Decretului nr. 129 din 19 februarie 2020 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019, act ce implică Administraţia Naţională a Penitenciarelor din perspectiva consolidării sistemului de detenţie, în vederea informării publicului, punctăm următoarele aspecte de interes:

Parcurs decizional:

În data de 5 decembrie 2017, a fost aprobat Memorandumul cu tema Decizie privind oportunitatea finanţării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar român, printr-un proiect finanţat din fonduri externe rambursabile, prin care se propune conceptul de Proiect naţional - Investiţii în infrastructura penitenciarelor, având ca obiectiv crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii penitenciarelor.

În şedinţa din data de 17 ianuarie 2018, Guvernul României a aprobat, prin Memorandum, Calendarul de măsuri 2018-2024 pentru soluţionarea supraaglomerării carcerale şi a condiţiilor de detenţie, în executarea hotărârii-pilot Rezmives şi alţii împotriva României, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 25 aprilie 2017, în vederea înaintării acestuia Consiliului Europei.

Aplicarea măsurilor de creştere şi modernizare a capacităţii de cazare presupune crearea unui număr de 8.095 de locuri noi de cazare şi modernizarea a 1.351 de locuri de cazare, investiţiile fiind finanţate din 3 surse, după cum urmează:

* Mecanismul Financiar Norvegian - 1.400 de locuri noi de cazare, în valoare estimată de 21.007.300,00 euro şi 100 de locuri de cazare modernizate, în valoare estimată de 940.000,00 euro;

* Bugetul de stat - 4.795 de locuri noi de cazare şi modernizarea a 1.251 de locuri de cazare, în valoare estimată de 75.297.550,00 euro. În bugetul de stat pentru anul 2018, au fost alocate fonduri pentru demararea lucrărilor de investiţii în vederea creării a 5.110 locuri, în perioada 2019-2023;

* Împrumut de la o Instituţie Financiară Internaţională (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei), conform proiectului aprobat de Guvernul României, la data de 05 decembrie 2017, prin Memorandumul cu tema Decizie privind oportunitatea finanţării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar român, printr-un proiect finanţat din fonduri externe rambursabile, prin care se propune conceptul de Proiect naţional - Investiţii în infrastructura penitenciarelor- 1.900 de locuri noi de cazare, prin construirea şi înfiinţarea a două noi penitenciare (Penitenciarul Berceni şi Penitenciarul Unguriu).

Stadiul celor două noi penitenciare:

Penitenciarul P47 Berceni:
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii a fost elaborat şi avizat de către Consiliul Tehnico-Economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în şedinţa de avizare din data de 23.12.2019. În perioada următoare, studiul va fi înaintat Ministerului Justiţiei, pentru a fi promovat în vederea avizării în Consiliul Interministerial Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. După avizarea acestuia, va fi promovat proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Capacitatea de cazare este de 1.000 de locuri, cu regim de detenţie maximă-siguranţă şi regim închis.

Penitenciarul P48 Unguriu:
Se estimează finalizarea expertizei tehnice şi întocmirea studiului de fezabilitate în cursul lunii martie 2020, acesta urmând a fi introdus pe circuitul de avizare (aviz Consiliu Tehnico-Economic al A.N.P., Consiliu Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici). Penitenciarul va avea 900 de locuri (100 de locuri pentru regim deschis şi 800 de locuri pentru regim semideschis).

Ambele proiecte au un impact direct asupra îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru deţinuţi, prin reducerea supraaglomerării şi asigurarea respectării celor mai bune practici internaţionale referitoare la infrastructură şi regim de detenţie.

Progresele în implementarea măsurilor privind consolidarea sistemului penitenciar românesc vor fi comunicate periodic, în vederea informării, cu transparenţă şi promptitudine, a publicului.