15 august 2022

Consorţiul Universităţilor pentru Stiintele Vieţii susţine interesele a peste 27.000 studenţi care vor asigura securitatea si siguranţa alimentară a României!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consorţiul Universităţilor pentru Stiintele Vieţii susţine interesele a peste 27.000 studenţi care vor asigura securitatea si siguranţa alimentară a României! Consorţiul Universităţilor pentru Stiintele Vietii sustine necesitatea schimbărilor propuse în pachetul legislativ pus în dezbatere publică de către Ministerul Educaţiei – o soluţie pentru educaţia în domeniul agriculturii şi dezvoltării durabile!

La întâlnirea cu Premierul Romaniei, în mod unanim, preşedinţii tuturor consorţiilor universitare au fost de acord asupra necesităţii
schimbărilor în sistemul de învăţământ universitar şi asupra susţinerii pachetului legislativ pus în dezbatere, un proiect extrem de important
pentru viitorul invatamantului universitar din România.

Suntem coerenţi şi ne menţinem punctul de vedere cu privire la temele agreate nu mai departe de acum o săptămână, în data de 25
iulie:

1. Consolidarea conectării universităţilor la mediul socioeconomic;

2. Susţinerea conectării universităţilor româneşti la mediul academic internaţional; în universităţile din consorţiu învaţă aproape 2.000 de
studenţi străini provenind din peste 40 ţări;

3. Susţinerea excelenţei şi performanţei universităţilor româneşti;

4. Susţinerea echităţii şi a sprijinului acordat studenţilor;

5. Susţinerea eticii şi deontologiei universitare;

6. Consolidarea autonomiei universitare şi eliminarea birocraţiei, în paralel cu creşterea responsabilităţii universităţilor;

7. Susţinerea programului de digitalizare a universităţilor româneşti;

8. Aspecte legate de statutul cadrului didactic universitar;

9. Susţinerea învăţământului superior medical;

10. Reglementarea la nivel de lege a valorilor învăţământului universitar.

Am formulat la întâlnirea cu Premierul României şi ministrul educaţiei propuneri importante care speram să se regasească în pachetul legislativ:

1. Includerea în proiectul Legii Învăţământului Superior a unor aspecte care să susţină dezvoltarea staţiunilor didactice şi de cercetare dezvoltare;

2. Implicarea universităţilor de ştiinţe agronomice şi medicină veterinară în dezvoltarea strategiilor naţionale în domeniul Securităţii
şi siguranţei alimentare, precum şi in domeniul prevenirii şi combaterii secetei;

3. Susţinerea finanţării cercetării aplicative şi a transferului tehnologic;

4. Finantarea diferenţiată, pe domenii prioritare, pentru a asigura dezvoltarea economică echilibrată şi sustenabilă a României.

5. Reprezentarea echilibrată a universităţilor în comisii naţionale, pe domenii şi zone geografice, pentru a asigura dezvoltarea tuturor
domeniilor şi a tuturor zonelor geografice, prioritar a celor slab dezvoltate.

Proiectele noilor legi ale educaţiei, care pun în aplicare Proiectul ,,România Educată”, promovează un învăţământ compatibil cu cel
internaţional şi susţin universităţile româneşti pentru a avea o autonomie universitară în adevaratul sens al cuvântului.

Cadrul legislativ propus abordează învăţământul universitar românesc în ansamblul lui şi stabileşte, pe de o parte, în concordanţă cu
priorităţile de dezvoltare a României, paşii care trebuie urmaţi de universităţile româneşti, iar pe de altă parte, consolideaza componenta financiară pentru implementarea acestor propuneri.

Consorţiul Universitatilor pentru Stiinţele Vieţii susţine menţinerea mecanismului de finatare prevazut in proiectul Legii Invatamantului
Superior, ca fiind unul apt sa asigure desfasurarea unui invatamant în condiţii de echitate şi performanţă pentru toate universitaţile din România. Investind în EDUCAŢIE investim în viitorul nostru pentru o viată sustenabilă!

In numele Consortiului Universitatilor de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara pentru Stiintele Vietii:

Prof. Univ. Dr. Gerard Jitareanu
Presedintele Consortiului
Rector Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Prof. Univ. Dr. Razvan Teodorescu
Rector Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucureşti

Prof. Univ. Dr. Cosmin Popescu
Rector Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

Prof. Univ. Dr. Cornel Catoi
Rector Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

Sursa foto Pixabay