23 iulie 2021

Consultare de piaţă pentru cadastrarea imobilelor din 309 localităţi, cu fonduri europene

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat o consultare de piaţă pentru obţinerea de soluţii financiare, în vederea estimării preţurilor pentru realizarea cadastrului general în 309 unităţi administrativ-teritoriale (UAT).

ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a publicat, în data de 16.03.2021, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), anunţul cu numărul MC1014146 „Consultare de piaţă pentru achiziţia de ‘Servicii de Înregistrare Sistematică a Imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară în cadrul Proiectului major Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” cod SMIS 120063 – POR’ „.

Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional (POR).

Prin consultarea de piaţă, ANCPI solicită soluţii financiare, respectiv preţ estimat pe hectar, pentru fiecare dintre cele 309 localităţi care vor face obiectul unor proceduri de achiziţie publică.

Termenul până la care persoanele/organizaţiile pot transmite soluţiile/opiniile/ sugestiile/recomandările este de 10 zile de la data publicării anunţului în SEAP.

Proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT- uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 – cofinanţare de la bugetul de stat.

Mai multe informaţii despre proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” puteţi găsi accesând https://www.ancpi.ro/por/.

Ataşat găsiţi lista celor 309 UAT- uri pentru care a fost demarată procedura de consultare de piaţă.

Anunţul privind consultarea de piaţă este afişat şi pe pagina web a ANCPI https://www.ancpi.ro/anunt-por/.