Publicat: 5 Octombrie, 2017 - 18:11
Share

POR: consultare publică până la 20 octombrie pentru Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat în data de 05.10.2017 spre consultare publică, Ghidului Solicitantului — Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară pentru Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 20.10.2017.

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unități administrativ-teritoriale și instituții ale administrației publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorității publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, care derulează proceduri de achiziții publice având personalitate juridică și care au primit în administrare infrastructura educațională.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finanțare. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020

implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.