30 iunie 2022

Consultare publică privind prima versiune a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 a elaborat, în colaborare cu reprezentanţii statelor participante şi cu sprijinul experţilor din cadrul proiectului de asistenţă tehnică – TESIM, prima versiune a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027. Documentul are la bază analiza teritorială a ariei Programului, prevederile incluse în Regulamentele europene aplicabile programului, precum şi recomandările Comisiei Europene din Documentul Comun pentru pregătirea Programelor Interreg NEXT 2021-2027.

Obiectivele de politică şi specifice care vor fi finanţate au fost aprobate de Comitetul Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 format din reprezentanţii celor nouă state participante în Program (Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina), respectiv:
– Obiectivul de politică 1 – O Europă mai competitivă şi mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare şi inteligente şi a conectivităţii TIC regionale:
– Obiectivul Specific 1 – dezvoltarea şi creşterea capacităţilor de cercetare şi inovare şi adoptarea tehnologiilor avansate;
– Obiectivul de politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea unei tranziţii către o energie curată şi echitabilă, a investiţiilor verzi şi albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice şi a adaptării la acestea, a prevenirii şi gestionării riscurilor, precum şi a unei mobilităţi urbane durabile:
– Obiectivul Specific 4 – promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienţei, ţinând seama de abordări ecosistemice;
– Obiectivul Specific 7 – creşterea protecţiei şi conservării naturii, a biodiversităţii şi a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum şi reducerea tuturor formelor de poluare;

Această primă versiune a Programului prezintă aria eligibilă, principalele provocări, strategia programului şi enumeră tipurile de activităţi orientative ce vor fi finanţate în cadrul viitorului Program.

Documentul va fi completat şi definitivat în perioada următoare, după ce alocarea financiară va fi comunicată de Comisia Europeană.

Instituţiile şi persoanele interesate sunt invitate să transmită observaţii şi propuneri cu valoare de recomandare, privind prima versiune a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, până la data de 6 octombrie 2021, pe adresa de e-mail a programului: poblacksea@mdlpa.ro

Documentul de programare poate fi consultat pe site-ul ul www.blacksea-cbc.net, în secţiunea dedicată www.blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/.

* * *

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială europeană, precum şi pentru cooperarea cu statele terţe.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va continua să organizeze, pe parcursul anului 2021, consultări publice în vederea definitivării viitorului Program. De asemenea, toate documentele de interes public referitoare la viitorul Program de cooperare în Bazinul Mării Negre 2021-2027 sunt publicate pe site-ul www.blacksea-cbc.net, în secţiunea dedicată www.blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/.