5 octombrie 2022

Consultări cu privire la Strategia naţională de reducere a riscului seismic (SNRRS)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 5-16 aprilie 2021, se derulează evenimentele de consultare online cu privire la Strategia naţională de reducere a riscului seismic (SNRRS), în curs de elaborare în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în renovarea fondului construit naţional din perspectiva eficienţei energetice şi a riscului seismic” (cod MySmis 127562/SIPOCA 606), implementat de către MDLPA, cu sprijinul Băncii Mondiale şi în parteneriat cu INCD URBAN-INCERC.

Astfel, pe parcursul celor două săptămâni, se vor derula consultări cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai mediului academic şi de cercetare şi ai asociaţiilor profesionale, pentru a colecta informaţii utile în fundamentarea măsurilor propuse prin strategie, cu impact asupra diferitelor sectoare, şi pentru a analiza şi dezbate, într-un mod participativ, opiniile şi viziunea participanţilor cu privire la aceste aspecte, în raport cu atribuţiile şi competenţele fiecărei entităţi.

Tematicile abordate vizează:

– direcţiile de acţiune propuse pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei Naţionale de Reducere a Riscului Seismic;

– direcţiile şi acţiunile pentru implementarea activităţilor de informare, comunicare şi sensibilizare a publicului larg cu privire la necesitatea colaborării şi implicării tuturor actorilor cheie în acţiunile de reducere a riscului seismic;

– măsurile comune şi complementare, necesare atât pentru implementarea adecvată a strategiei, cât şi pentru gestionarea coordonată a acţiunilor privind reducerea riscului seismic la nivel naţional;

– implicaţiile bugetare, respectiv opţiunile financiare pentru sprijinirea mobilizării investiţiilor în vederea creşterii rezilienţei populaţiei şi fondului construit la acţiuni seismice.