3 iulie 2022

Consultări în cadrul dialogului strategic româno-polonez pe problematica de securitate şi apărare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Joint Press Statement

Romanian-Polish strategic dialogue consultations (small quadriga) on security and defence

Warsaw, 24 May 2022

On 24 May 2022 the Romanian-Polish consultations on security and defence in the so-called „small quadriga” format took place. The Romanian delegation was led by Mr. Iulian Fota, Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs and Mrs. Simona Cojocaru, Secretary of State in the Ministry of Defence, while the Polish delegation was headed by Mr. Marcin Przydacz, Undersecretary of State in the Ministry of Foreign Affairs and Mr. Marcin Ociepa, Secretary of State in the Ministry of National Defence.

Romania and Poland are strategic partners and Allies, bound by historical ties of close friendship and their active membership in NATO and the EU, as well as mutual military presence on the territories of both countries in the context of the Allied Forward Presence.

Current consultations allowed for an in-depth discussion on current challenges for European and global security.

Romania and Poland reconfirmed their unequivocal support for Ukraine in face of brutal and illegal Russian aggression.

Discussions focused on further support for Ukraine, reinforcement of sanctions on Russia, as well as further steps to decisively strengthen NATO’s long-term posture on the Eastern Flank as a whole, in view of a swift transition of Forward Presence into Forward Defence, including permanent presence, exercises, pre-positioning of equipment and access to fuel, in light of the NATO Summit in Madrid, in June 2022.

The sides also discussed the drafting of NATO’s new Strategic Concept, a document of paramount importance, given NATO’s chief responsibility in ensuring the security of the Euro-Atlantic area. Both sides confirmed their strong interest in actively contributing to enhancing European security and transatlantic unity.

Partners also exchanged views regarding the implementation of the EU’s most recent strategic documents. Moreover, future role of OSCE was discussed in the context of the Russia-provoked war and the current Polish Chairmanship-in-Office of this organisation.

Both countries also agreed on the need to continue supporting Georgia and the Republic of Moldova.

The four officials underlined the unique importance of the Bucharest 9 (B9) format for regional security and transatlantic unity and expressed satisfaction with the intense dialogue in this format, including at the forthcoming B9 defence ministers’ virtual meeting and the B9 Summit in Bucharest.

Prospects of close bilateral cooperation, including on the basis of newly adopted Agreement on cooperation in the defence industry, were also thoroughly discussed.

Both sides agreed to continue consultations in such a practical and results-oriented format.

***

Declaraţie comună de presă

Consultări în cadrul dialogului strategic româno-polonez pe problematica de securitate şi apărare

Varşovia, 24 mai 2022

La 24 mai 2022 au avut loc consultări în cadrul dialogului strategic româno-polonez pe problematica de securitate şi apărare, aşa-numita quadriga. Delegaţia română a fost condusă de domnul Iulian Fota, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, şi doamna Simona Cojocaru, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale. Delegaţia poloneză a fost condusă de domnul Marcin Przydacz, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, şi domnul Marcin Ociepa, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale.

România şi Polonia sunt parteneri strategici şi aliaţi, cu puternice legături derivate atât din prietenia istorică, dar şi din statutul de parteneri activi în cadrul NATO şi UE, precum şi prin prezenţa militară reciprocă pe teritoriile celor două ţări, în contextul prezenţei înaintate aliate.

Actuala rundă de consultări a prilejuit o discuţie aprofundată asupra provocărilor actuale la adresa securităţii europene şi globale.

România şi Polonia şi-au reconfirmat sprijinul fără echivoc pentru Ucraina, în contextul agresiunii brutale şi ilegale a Rusiei.

Discuţiile s-au concentrat pe sprijinul suplimentar pentru Ucraina, întărirea sancţiunilor la adresa Rusiei, precum şi pe paşii necesari pentru consolidarea substanţială pe termen lung a posturii NATO pe Flancul Estic, cu obiectivul tranziţiei de la Prezenţa Înaintată la Apărarea Înaintată, inclusiv prezenţă permanentă, exerciţii, echipament pre-poziţionat şi acces la combustibil, în perspectiva Summitului NATO de la Madrid, din iunie 2022.

Cele două părţi au abordat şi teme precum elaborarea noului Concept Strategic al NATO, document de importanţă majoră, având în vedere responsabilitatea primară a NATO în asigurarea securităţii în spaţiul euro-atlantic. Cele două părţi şi-au reconfirmat interesul ferm de a contribui activ la consolidarea securităţii europene şi unităţii transatlantice.

Cei doi parteneri au schimbat, de asemenea, opinii privind implementarea celor mai recente documente strategice ale UE. În plus, a fost discutat şi viitorul rol al OSCE în contextul războiului provocat de Rusia şi al deţinerii de către Polonia a Preşedinţiei în Exerciţiu a OSCE.

Ambele state şi-au exprimat acordul pentru necesitatea continuării sprijinului pentru Georgia şi Republica Moldova.

Cei patru oficiali au subliniat importanţa formatului Bucureşti 9, unică pentru securitatea regională şi unitatea transatlantică şi au exprimat satisfacţie pentru dialogul intens în acest format, inclusiv în cadrul apropiatei reuniuni a miniştrilor apărării B9, în format virtual, şi al Summitului B9 de la Bucureşti. Au fost discutate perspectivele de consolidare a cooperării bilaterale, inclusiv pe baza Acordului de cooperare în domeniul industriei de apărare recent adoptat.

Cele două părţi au agreat continuarea consultărilor în acest format practic şi orientat spre rezultate.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Relaţii cu Mass-media