26 octombrie 2021

Consultări pe tema modificării și completării Hotărârii nr. 1259/2010

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarii de stat Daniela Nicolescu și Valentina Saygo au avut astăzi, 04 iunie, o rundă de consultări în cadrul Comisiei de Dialog Social, cu reprezentanți din partea ANPC, UGIR, MERIDIAN, CSDR , TIAD, dar și din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pe tema modificării și completării Hotărârii nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001.

Plăţile transfrontaliere ȋn euro efectuate din state membre care nu fac parte din zona euro reprezintă aproximativ 80% din toate plăţile transfrontaliere din aceste state. Comisioanele pentru astfel de plăţi transfrontaliere sunt excesiv de ridicate ȋn majoritatea statelor membre din afara zonei euro, chiar dacă prestatorii de servicii de plată care au sediul ȋn statele membre din afara zonei euro au acces la aceleaşi infrastructuri performante pentru a procesa operaţiunile respective la costuri foarte reduse ca şi prestatorii de servicii de plată care au sediul ȋn zona euro.

Pentru a facilita funcţionarea pieţei interne şi pentru a pune capăt inegalităţilor dintre utilizatorii serviciilor de plată din zona euro şi cei din statele membre care nu fac parte din zona euro ȋn ceea ce priveşte plăţile transfrontaliere ȋn euro, este necesar să se asigure alinierea comisioanelor pentru plăţile transfrontaliere ȋn euro din interiorul Uniunii cu cele pentru plăţile naţionale corespunzătoare efectuate ȋn moneda naţională a statului membru ȋn care îşi are sediul prestatorul de servicii de plată al utilizatorului serviciilor de plată.

În urma consultărilor membrii Comisiei de Dialog Social au avizat favorabil propunerea de act normativ.