Publicat: 24 Iunie, 2019 - 14:00

În vederea pregătirii viitorului program de cooperare transfrontalieră Interreg România-Ungaria 2021-2027, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de management pentru actualul Program Interreg V-A România-Ungaria, a demarat seria consultărilor la nivel naţional, în scopul conturării unei poziţii unitare privind domeniile de interes strategic care vor fi abordate pentru următoarea perioadă de programare.

La prima reuniune organizată de MDRAP au fost punctate prevederile relevante pentru cooperarea teritorială europeană incluse în noile propuneri de Regulamente europene şi au fost dezbătute orientările formulate de Comisia Europeană în documentul elaborat ca instrument de sprijin pentru elaborarea viitorului program. De asemenea, au fost analizate domeniile de interes şi ariile de intervenţie corelate cu viitorul program, pentru fiecare dintre instituţiile reprezentate la întâlnire.

La reuniune au participat reprezentanţi ai ministerelor şi altor instituţii considerate relevante pentru procesul de programare a perioadei 2021-2027: Ministerul Fondurilor Europene, MDRAP (Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură), Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, Ministerul Cercetării şi Inovării, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Naţional de Statistică.

Procesul de consultare va continua cu o serie de ateliere de lucru ce urmează a fi organizate în aria eligibilă, cu participarea actorilor relevanţi pentru domeniile corelate cu obiectivele de politică stabilite de Comisie, considerate prioritare pentru investiţiile finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): 

1. O Europă mai inteligentă: intervenţii care vizează consolidarea capacităţilor de cercetare şi inovare şi adoptarea de tehnologii avansate; beneficiile digitalizării pentru cetăţeni, companii şi autorităţi publice; accelerarea creşterii şi competitivităţii IMM-urilor; dezvoltarea abilităţilor de specializare inteligentă, tranziţia industrială şi spiritul antreprenorial.

2. O Europă mai ecologică, cu emisii reduse de carbon: promovarea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; promovarea energiei regenerabile; dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a reţelelor şi a stocării în afara reţelelor TEN-E; adaptarea la schimbările climatice; prevenirea riscurilor şi managementul dezastrelor; promovarea tranziţiei către o economie circulară; promovarea managementului durabil al apelor; protecţia naturii şi a biodiversităţii; infrastructura verde şi reducerea poluării; promovarea mobilităţii multimodale urbane durabile.

3. O Europă mai conectată: dezvoltarea unei reţele transeuropene de transport, inteligentă, durabilă, rezistentă la schimbările climatice, inclusiv îmbunătăţirea accesului la reţelele transeuropene pentru transporturi; mobilitate naţională, regională şi transfrontalieră;

4. O Europă mai socială: investiţii prioritare pentru a îmbunătăţi accesul la ocuparea forţei de muncă prin intermediul politicilor active privind piaţa forţei de muncă, anticiparea nevoilor de competenţe şi sprijinirea tranziţiilor şi mobilităţii pe piaţa forţei de muncă;

5. O Europă mai aproape de cetăţeni: prin încurajarea dezvoltării durabile şi integrate a zonelor urbane, rurale şi de coastă şi a iniţiativelor locale. Zonele metropolitane au nevoie de investiţii în inovare, productivitate şi creşterea capacităţii administrative şi sprijinirea sprijinirea zonelor sensibile din perspectiva problematicii de mediu.

*** Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.

Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane de euro, din care 189 milioane de euro reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniţei şi, respectiv, judeţele Bekes, Csongrad, Hajduş-Bihar şi Szabolcs-Szatmar-Bereg, pe partea ungară a acesteia: https://interreg-rohu.eu.