Publicat: 9 Iulie, 2019 - 13:55
Share
- finanţare europeană pentru ambulatoriul de Pneumologie

Un nou proiect cu finanţare europeană, prin Regio - Programul Operaţional Regional (Regio-POR) 2014-2020 pentru infrastructura de sănătate din judeţul Arad. Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, domnul Sorin Maxim, şi primarul interimar al oraşului Sebiş, domnul Radu Demetrescu, au semnat astăzi, 9 iulie 2019, la sediul ADR Vest, contractul de finanţare pentru proiectul:

- "Extindere, modernizare şi dotare Ambulatoriu de Specialitate - Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebiş"

Proiectul vine în completarea altuia derulat în trecut, prin Regio-POR, la Spitalul Sebiş, pentru reabilitarea, dezvoltarea şi modernizarea ambulatoriilor, lucrări finalizate în anul 2015.

Proiectul actual vizează extinderea şi modernizarea Spitalului de Boli Cronice Sebiş, prin transformarea unui corp de clădire care are acum destinaţia de anexă/ garaj în ambulatoriu de specialitate - Pneumologie.

Este prevăzută, totodată, dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului de Boli Cronice Sebiş şi a laboratoarelor care îl deservesc, situate în corpul de clădire care va fi extins şi modernizat.

Investiţia are ca obiectiv asigurarea unor servicii medicale la standarde europene pentru locuitorii din zona Sebiş - Valea Crişului Alb, prin creşterea accesibilităţii şi a calităţii serviciilor de sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului de Boli Cronice Sebiş.

Valoarea totală a proiectului este de 8.794.812,31 lei, din care 8.502.296,07 lei reprezintă finanţare nerambursabilă. Perioada de implementare este de 35 de luni.

Proiectul este finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.1 - Creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate.

Tag-uri Institutii: