Publicat: 5 Februarie, 2018 - 16:08

18 microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din Regiunea Vest au semnat contracte de finanţare în cadrul Regio-Programul Operaţional Regional 2014-2020 cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

Azi, 5 februarie 2018, în sala de consiliu a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), a avut loc semnarea a încă 18 contracte de finanţare cu microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din Regiunea Vest.

La eveniment au participat reprezentanţii firmelor care vor primi finanţare, alături de domnul Sorin MAXIM, directorul general al ADR Vest.

Finanţarea nerambursabilă obţinută de aceste companii este acordată în cadrul Regio-Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii", Prioritatea de investiţii 2.1 A. - Microîntreprinderi şi Prioritatea de investiţii 2.2 IMM.

Firmele care vor primi finanţare activează în sectoarele: construcţii, industria prelucrătoare (fabricarea mobilei, betonului, fabricarea instrumentelor şi dispozitivelor medicale, fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat, a utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice, a ambalajelor din plastic, precum şi operaţiuni de mecanică generală) dar şi în domeniul hotelier, activităţi recreative, activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi editare muzicală precum şi sănătate. Lista cu cele 18 proiecte câştigătoare se găseşte ataşat.

Prin implementarea acestor proiecte se vor achiziţiona echipamente, inclusiv programe informatice, care vor contribui la creşterea competitivităţii economice, la dezvoltarea de noi produse sau servicii, precum şi la crearea de noi locuri de muncă.

Proiectele contractate cumulează o valoare totală de 9,04 milioane euro, finanţarea nerambursabilă fiind de 4,74 milioane euro (la cursul Inforeuro de 4,644 lei/euro).

14 din cele 18 contracte semnate astăzi au fost depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1A Microîntreprinderi. În cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse 364 de proiecte cu o valoare a finanţării nerambursabile de 55,14 milioane euro - valoare ce reprezintă 200,07% din alocarea regională pentru acest apel de proiecte (alocarea regională este de 27,56 milioane de euro). Dintre acestea, 98 de proiecte au fost contractate, 108 proiecte sunt transmise la Autoritatea de Management POR spre contractare, 13 proiecte se află în etapa de precontractare, iar 145 de proiecte au fost respinse, retrase sau reziliate.

De asemenea, celelalte 4 proiecte contractate astăzi au fost depuse în cadrul apelului de proiecte 2.2. IMM. În cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse 68 de proiecte cu o valoare a finanţării nerambursabile de 36,02 milioane euro - valoare ce reprezintă 176,92% din alocarea regională pentru acest apel de proiecte (alocarea regională este de 20,36 milioane de euro). Dintre acestea, 8 proiecte au fost contractate, 32 proiecte sunt transmise la Autoritatea de Management POR spre contractare, 14 proiecte se află în etapa de precontractare, iar 14 de proiecte au fost respinse sau retrase. 

Atât apelul de proiecte destinat microîntreprinderilor, cât şi cel destinat IMM-urilor sunt în prezent închise.

 

Tag-uri Nume: