Publicat: 4 Decembrie, 2020 - 10:25
Share

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a semnat astăzi, la Palatul Victoria, în prezenţa premierului Ludovic Orban, contractele de finanţare pentru implementarea proiectelor de apă şi canalizare din judeţele Bacău şi Brăila, finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.

Concret, din noiembrie 2019 şi până acum au fost semnate 10 contracte de finanţare a investiţiilor în infrastructura de apă/apă uzată cu o valoare cumulată de 1,91 miliarde euro. Pentru comparaţie, în ceilalţi ani din perioada de programare 2014-2020 au fost semnate doar 10 proiecte noi în valoare de 2,17 miliarde euro. De asemenea, a fost semnate contractele pentru continuarea a 29 proiecte începute în perioada anterioară de programare (2007-2013).

În prezent, sunt în diferite etape de pregătire 26 de proiecte cu o valoare estimată de 5,21 miliarde euro, din care 5 urmează să fie semnate în următoarele 2 luni. Acestea vor viza implementarea de proiecte de apă/apă uzată în următoarele zone: Sibiu - Braşov, Gorj, Mehedinţi, Iaşi şi Teleorman. Valoarea eligibilă a acestora este de aproximativ 963 milioane de euro.

"Creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii români reprezintă un obiectiv fundamental pentru guvernul pe care îl conduc. Folosirea fondurilor europene pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare reprezintă o oportunitate pentru noi ca să asigurăm standarde de viaţă în toate localităţile României, la nivelul Uniunii Europene", a declarat premierul Ludovic Orban în cadrul evenimentului.

"Cele două contracte de finanţare au valoarea de 700 milioane de euro, un buget impresionant pentru ceea ce înseamnă creşterea standardelor de locuit la nivelul celor două judeţe. 74 de unităţi administrativ teritoriale şi 136.000 de locuitori sunt beneficiari ai acestor servicii", a explicat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

Informaţii despre proiectele semnate

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020

Valoare totală: peste 2,284 miliarde lei (475 milioane de euro)

Obiectiv: aprox. 207.000 locuitori ai judeţului vor beneficia de o infrastructură de apă şi apă uzată modernă şi funcţională, în conformitate cu prevederile acquis-ului european.

Rezultate aşteptate: creşterea accesului la serviciul public de alimentare cu apă de calitate, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii;
creşterea nivelului colectării şi epurării apelor uzate, respectiv îmbunătăţirea calităţii efluenţilor; îmbunătăţirea sistemelor de management al apei şi apei uzate prin reducerea pierderilor de apă în aria de implementare a proiectului; optimizarea funcţionării şi operării sistemelor de apă şi canalizare în 43 de sisteme de alimentare cu apă şi 31 de aglomerări, prin realizarea sistemului SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition - automatizările SCADA sunt folosite pentru monitorizarea sau controlul proceselor chimice, fizice sau de transport al apei şi apei uzate); îmbunătăţirea nivelului de gestionare a apelor uzate industriale şi a nămolului etc.

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Brăila în perioada 2014-2020

Valoare totală: 1,385 miliarde lei (288 milioane euro)

Obiectiv: îmbunătăţirea vieţii a peste 186.000 persoane, prin continuarea racordării acestora la reţelele de alimentare cu apă/ canalizare a apei uzate, fapt ce va duce, implicit, la conformarea cu prevederile acquis-ului european.

Rezultate aşteptate: asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apă de calitate, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii;
creşterea nivelului colectării şi epurării apelor uzate, respectiv îmbunătăţirea calităţii efluenţilor, în 14 aglomerări; îmbunătăţirea sistemelor de management al apei şi apei uzate; mai buna gestionare a nămolului din toate staţiile de epurare şi tratare a apei din judeţ.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Geo: