Publicat: 2 Octombrie, 2012 - 13:45

Poliţia Română a verificat situaţia asigurării cu pază a unităţilor de învăţământ preuniversitar la începutul anului de învăţământ 2012/2013. Din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar, doar 21,4% sunt asigurate cu pază.

Îmbunătăţirea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă un obiectiv prioritar al Poliţiei Române.

În acest sens, Direcţia de Ordine Publică din I.G.P.R. a solicitat unităţilor de poliţie teritoriale să verifice modul în care unităţile de învăţământ preuniversitar sunt asigurate cu pază, dacă deţin sisteme electronice şi mecanice de pază şi alarmare, care este stadiul elaborării regulamentelor de ordine interioară, precum şi modul în care îşi desfăşoară activitatea unităţile comerciale amplasate în zona adiacentă.

Poliţiştii au identificat, la nivel naţional, 20.035 de unităţi de învăţământ preuniversitar, dintre care 5.639 (28%) sunt situate în mediul urban şi 14.396 (72%) în rural.

Dintre acestea, 9.057 sunt grădiniţe, 9.356 şcoli generale şi 1.622 licee, colegii, şcoli profesionale etc.

Menţionăm faptul că, datele prezentate sunt culese de poliţişti, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, urmând şă-şi actualizeze propria bază de date în lunile octombrie-noiembrie a.c..

Dintre cele 20.035 de unităţi de învăţământ, doar 21,4% (4.286 unităţi de învăţământ) sunt asigurate cu pază (2.786 în urban şi 1500 în rural), respectiv 2.664 cu pază proprie, reprezentând doar 13% din totalul unităţilor de învăţământ, 1.025 de societăţi specializate de pază (5% din total) şi 597 cu pază mixtă (3% din total şcoli).

În urma verificărilor a rezultat că, la 4.343, (22%) şcoli au fost montate sisteme electronice şi mecanice de pază şi alarmare, atât în interior, cât şi în exterior.

Neregulile constatate şi măsurile legale aplicate în urma controalelor efectuate au fost aduse la cunoştinţa conducerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, inspectoratelor şcolare teritoriale şi autorităţilor locale.

Poliţiştii au verificat şi cele 4.316 unităţi comerciale, identificate în zona adiacentă unităţilor de învăţământ (1.868 în mediul urban şi 2.448 în mediul rural). Cu această ocazie administratorii unităţilor comerciale au fost atenţionaţi cu privire la respectarea prevederilor HG. 128/1994 referitoare la categoriile de produse ce pot fi comercializate minorilor.