Publicat: 15 Martie, 2018 - 08:30
Share

În perioada 13.02.2018 - 09.03.2018, s-a desfăşurat o acţiune la nivel naţional pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la transportul, ambalarea, depozitarea şi comercializarea ouălor provenite din comerţul intracomunitar.

La nivelul fiecărei DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti, au fost constituite echipe mixte (formate din reprezentanţi ai Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor şi ai Serviciului Antifraudă), care, în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratelor de Poliţie judeţene, au efectuat controale oficiale:
- În trafic, în vederea verificării mijloacelor de transport a ouălor provenite din alte State Membre ale UE şi destinate procesării, ambalării şi/ sau comercializării pe piaţa României; 
- La locul de destinaţie a ouălor, situate pe teritoriul României (centre de ambalare ouă, depozite frigorifice, unităţi de procesare etc.).

În perioada menţionată au fost verificate 1.816 obiective: 447 de mijloace auto utilizate pentru transportul ouălor, 27 de centre de ambalare ouă, 82 de unităţi de depozitare ouă, 2 unităţi de procesare a ouălor, precum şi 1.258 de unităţi de vânzare cu amănuntul care comercializează ouă. 

Deficienţele constatate de reprezentanţii DSVSA, în urma controalelor efectuate, au fost sancţionate prin aplicarea a 78 de sancţiuni contravenţionale, care au însumat 103.760 de lei. De asemenea, s-au retras de la comercializare 2.108 ouă, a căror trasabilitate nu a putut fi demonstrată de către operatorii din sectorul alimentar. 

Dintre neconformităţile constatate şi sancţionate menţionăm:
- Desfăşurarea unor activităţi pentru care unităţile nu au fost înregistrate sanitar veterinar;
- Nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură la nivelul unităţilor de ambalare, procesare şi depozitare a ouălor;
- Deficiente privind gestionarea deşeurilor şi a subproduselor nedestinate consumului uman; 
- Depozitarea si comercializarea ouălor în unităţi neautorizate/ neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; 
- Deficienţe privind asigurarea trasabilităţii ouălor; 
- Utilizarea unor mijloace auto neigienizate şi/ sau neautorizate sanitar veterinar pentru transportul ouălor.

Tag-uri Nume: