Publicat: 14 Decembrie, 2016 - 16:07
Share

În perioada 07.11.2016-27.11.2016, s-a desfășurat o nouă acțiune la nivel național, pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a condițiilor sanitare veterinare și de siguranța alimentelor referitoare la transportul, ambalarea, depozitarea și comercializarea ouălor provenite din comerțul intracomunitar.

La nivelul fiecărei DSVSA județene și a municipiului București, au fost constituite echipe mixte (formate din reprezentanți ai Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor și ai Serviciului Antifraudă), care, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratelor de Poliție județene, și, respectiv, al municipiului București, au efectuat controale oficiale:

— în trafic, pentru verificarea mijloacelor de transport a ouălor provenite din alte State Membre ale UE și destinate procesării și/sau comercializării pe piața României;

— la locul de destinație a ouălor provenite din comerțul intracomunitar, pentru verificarea unităților de destinație situate pe teritoriul României.

În perioada de referință au fost verificate 940 obiective: 83 mijloace de transport produse de origine animală, 73 unități de destinație a ouălor provenite din Statele Membre ale UE (25 centre de ambalare ouă, 44 depozite independente, 4 unități de procesare ouă), precum și 784 unități de vânzare cu amănuntul.

Deficiențele constatate de reprezentanții DSVSA în urma controalelor au fost sancționate prin aplicarea a 58 de sancțiuni contravenționale, care au însumat 158.940 lei. De asemenea, au fost emise o ordonanță privind suspendarea temporară a activității unei unități din județul Teleorman și una pentru interzicerea desfășurării activității unei unități din județul Vaslui.

Totodată, în urma controalelor efectuate, au fost reținute oficial și dirijate către unități de neutralizare 307.046 bucăți de ouă destinate consumului uman, iar 312.840 bucăți de ouă, provenite de la o fermă de găini ouătoare, în care s-a depistat prezența Salmonella Enteritidis, au fost reexpediate în Statul Membru de origine.

Dintre neconformitățile constatate/sancționate menționăm:

— contaminarea cu Salmonella spp. a unor loturi de ouă provenite din alte State Membre ale UE și destinate comercializării pe piața României;

— marcarea necorespunzătoare a ouălor provenite din alte State Membre ale UE și destinate comercializării pe piața României;

— comercializarea unor loturi de ouă nemarcate, a căror trasabilitate nu a putut fi stabilită;

— depozitarea și comercializarea ouălor în unități neautorizate/neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

— utilizarea unor mijloace auto neautorizate sanitar veterinar pentru transportul ouălor;

— nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condițiile de igienă și de temperatură pe durata transportului și depozitării ouălor provenite din comerțul intracomunitar;

— nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condițiile de igienă și de temperatură în unitățile de destinație a ouălor provenite din alte State Membre ale UE;

— neînregistrarea, la nivelul unităților de destinație, a tuturor livrărilor de ouă provenite din alte state membre ale UE.