Publicat: 9 Ianuarie, 2018 - 12:25

În cursul lunii decembrie, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăşurat 7.872 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare, a băuturilor alcoolice, dar şi a celor de depozitare a produselor alimentare, a seminţelor, legumelor şi fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislaţie şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost acordate 126 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 216.000 lei.

Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost:

Alba, 3.800 lei - neîntreţinerea în condiţii de igienă a spaţiilor de depozitare; etichetarea incompletă a produselor alimentare; depozitarea produselor alimentare direct pe paviment;

Arad, 4.000 lei - depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; neîntreţinerea spaţiilor de procesare, depozitare, comercializare;

Argeş, 2.000 lei - produse alimentare depozitate direct pe paviment fără respectarea principiului compatibilităţii produselor;

Bacău, 2.000 lei - depozitarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

Bistriţa-Năsăud, 15.200 lei - agregate de frig neigienizate; lipsa sursei de apă caldă; nu se respectă criteriile de compatibilitate la depozitarea produselor alimentare; lipsa echipamentelor de protecţie; lipsa dezinfectanţilor; produse alimentare fără elemente de identificare la comercializare;

Braşov, 2.000 lei - nerespectarea condiţiilor de igienă;

Brăila, 4.600 lei - depozitarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

Bucureşti, 34.000 lei - depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; comercializarea în spaţii necorespunzătoare sau neaprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor a produselor alimentare; etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare; neîntreţinerea spaţiilor de depozitare; 

Cluj, 2.000 lei - lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

Constanţa, 1.200 lei - manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare; igienă necorespunzătoare în spaţiul de depozitare;

Dâmboviţa, 10.800 lei - neîntreţinerea spaţiilor de producţie şi a utilajelor; depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

Dolj, 54.000 lei - etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare; depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare; lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

Giurgiu, 5.000 lei - funcţionarea activităţii fără analiza apei;

Gorj, 11.400 lei - manipularea produselor alimentare fără echipament de protecţie sanitară; neefectuarea examenelor medicale periodice; neîntreţinerea spaţiilor şi a mobilierului din dotare; aparatura frigorifică neigienizată; deşeuri nealimentare colectate în spaţiul comercial; depozitarea necorespunzătoare a unor produse alimentare; nu sunt respectate vecinătăţile la depozitarea produselor alimentare; fişele de monitorizare a temperaturii sunt completate cu intermitenţă; expunerea spre comercializare a produselor fără elemente de identificare; rafturile cu alimente sunt neigienizate; produsele alimentare au ambalajul plin de praf; prezenţa acumulărilor excesive de gheaţă în spaţiul de congelare a produselor de patiserie; absenţa înregistrărilor privind starea de sănătate a personalului;

Ialomiţa, 2.600 lei - nerespectarea normelor privind întreţinerea utilajelor şi ustensilelor; nerespectarea normelor privind ambalarea şi etichetarea produselor;

Iaşi, 600 lei - depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

Ilfov, 2.000 lei - depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

Maramureş, 2.000 lei - neîntreţinerea spaţiilor de procesare, depozitare, comercializare;

Mureş, 8.000 lei- ambalare, etichetare necorespunzătoare;

Olt, 14.000 lei - manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare fără respectarea normelor de igienă; supraaglomerarea în spaţiul de depozitare; manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare; nerespectarea criteriilor de compatibilitate la depozitarea produselor alimentare;

Prahova, 4.000 lei - depozitarea si etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

Sibiu, 16.000 lei - etichetarea si depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

Suceava, 1.200 lei - condiţii igienico-sanitare necorespunzătoare;

Timiş, 4.600 lei- depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; neîntreţinerea în condiţii de igienă a spaţiilor de depozitare;

Vaslui, 3.000 lei - nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare; etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

Vrancea, 6.000 lei - depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; funcţionarea în spaţiu neautorizat, neînregistrat sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Tag-uri Nume: