Publicat: 12 Februarie, 2018 - 20:53

În cursul lunii ianuarie, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăşurat 6.357 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare, a băuturilor alcoolice, dar şi a celor de depozitare a produselor alimentare, a seminţelor, legumelor şi fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislaţie şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost acordate 35 de amenzi contraventionale în valoare totală de 49.000 lei.

Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost:

Argeş, 600 lei - produse semifabricate fără elemente de identificare si depozitate împreună cu produse finite;

Bacău, 1.800 lei - comercializarea produselor alimentare în spaţii neigienizate;

Botoşani, 2.000 lei - neîntreţinerea igienică a spaţiilor de producţie şi a utilajelor;

Brăila, 6.000 lei - funcţionarea fără document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor alimentare;

Buzău, 1.200 lei - depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; lipsa contractului DDD; lipsa termogramelor (evidenta temperaturii în vitrine);

Dâmboviţa, 13.600 lei - depozitarea şi manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare; spaţiile, suprafeţele si ustensilele neîntreţinute corespunzător; lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

Giurgiu, 2.000 lei - funcţionarea fără document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

Gorj, 5.000 lei - depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; nerespectarea vecinătăţilor la depozitarea alimentelor congelate;

Ialomiţa, 9.600 lei - efectuarea necorespunzătoare a acţiunilor de deratizare; nerespectarea normelor privind manipularea produselor alimentare;

Sibiu, 6.000 lei - depozitarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

Vaslui, 600 lei - comercializarea produselor alimentare în spaţii neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

Vâlcea, 600 lei - depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Tag-uri Nume: