28 mai 2022

Controale sanitar veterinare la toate tipurile de unităţi

Bakery production line with sweet cookies on conveyor belt in confectionery factory workshop, food production manufacturing.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Având în vedere atribuţiile şi responsabilităţile A.N.S.V.S.A. cu privire la verificarea implementării legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în domeniul producţiei, transportului şi comercializării produselor de panificaţie, în conformitate cu Nota de Serviciu 7841 din data de 26.02.2021 emisă de ANSVSA Bucureşti, în cursul lunii martie 2021 inspectorii DSVSA Bistriţa-Năsăud au efectuat controale la toate tipurile de unităţi supuse controlului sanitar veterinar, din domeniul panificaţiei, respectiv:

– unităţile de fabricare pâine/produse de panificaţie;

– mijloacele de transport pâine /produse de panificaţie.

Au fost verificate respectarea cerinţelor legislative în vigoare, urmărindu-se următoarele aspecte:

1. modul de respectare a cerinţelor privind înregistrarea unităţilor pentru fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

2. respectarea cerinţelor generale de igienă, conform prevederilor Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

3. verificarea modului de respectare a cerinţelor art. 18 al Regulamentului (CE) 178/2002, cu privire la trasabilitatea produselor alimentare, astfel cu ocazia controalelor se vor efectua exerciţii de trasabilitate şi vor fi verificate procedurile elaborate de către operatori;

4. verificarea operaţiunilor de ambalare şi etichetare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1169/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

5. verificarea programelor proprii de control, bazate pe prelevarea de probe şi efectuarea analizelor de laborator, pentru controlul nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare, controlul apei potabile utilizată în unităţile din sectorul alimentar, determinarea criteriilor microbiologice şi eficienţa operaţiunilor de igienizare;

6. verificarea condiţiilor de manipulare şi transport a pâinii/produselor de panificaţie de la unităţile de fabricare la unităţile de comercializare.

Controale realizate:

– 36 controale în unităţile de fabricare pâine/produse de panificaţie;

– 38 controale la mijloacele de transport produse de panificaţie.

Neconformităţi constatate:

– deficienţe structurale (tavan, pereţi, pavimente degradate);

– neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor şi a echipamentelor de lucru;

– lipsa facilităţilor pentru igienizarea mâinilor pentru personal;

– neefectuarea monitorizării temperaturii şi a umidităţii în spaţiile de depozitare;

– etichetare necorespunzătoare a materiilor prime (aditivi) şi a produselor finite;

– depozitare necorespunzătoare a materiilor prime/produselor finite;

– mijloace de transport neigienizate;

– neefectuarea analizei riscurilor pentru contaminanţi, nu au fost stabilite măsuri de reducere a nivelului de contaminanţi din produsele de panificaţie;

Sancţiuni aplicate:

Total sancţiuni: 10, în valoare de 63.000 RON, din care:

– 8 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 62.400 RON, la unităţile de fabricare pâine/produse de panificaţie;

– 2 sancţiuni sancţiuni contravenţionale, în valoare de 600 RON, la mijloacele de transport;

A fost aplicată măsura de sechestru oficial, în vederea distrugerii, pentru 14 kg de produse panificaţie, în valoare de 224 RON.

Controalele oficiale, stabilite conform Programului strategic, efectuate de către inspectorii D.S.V.S.A.B-N, precum şi controalele tematice dispuse de către A.N.S.V.S.A., vor continua în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale pentru toate domeniile de activităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor (carne şi preparate din carne, peşte şi produse de pescuit, ouă, şi produse de origine non-animală).