Publicat: 8 Aprilie, 2016 - 13:45

În cursul lunii martie 2016, Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și cea a municipiului București au desfășurat activități de control în unitățile din industria agroalimentară. 

Unitățile din industria agroalimentară controlate desfășoară activități pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare și alcoolice precum și unități de depozitare — alimentare, semințe, legume și fructe.

Controlul unităților a vizat în principal aspecte privind calitatea spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum și cele de depozitare a materiilor prime și produselor finite, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind sistemul HACCP, condițiile de igienă și de funcționare a unității.

În luna martie a acestui an au fost efectuate 9.062 de controale, în urma cărora au fost aplicate 140 de avertismente și 132 de amenzi contravenționale în valoare de 181.100 de lei.

Neconformitățile constatate și sancționate au fost cele privind: neconformități privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereți, tavan, paviment, spații, contract și proces verbal DDD, SNCU, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, lumină fără protecție, substanțe dezinfectante, sursă apă caldă, mucegai, corpuri iluminat, infiltrații, vestiar, recipiente deșeuri, păstrare substanțe degresante, boiler); neconformități privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsa HACCP, documentație); neconformități legate de produse (etichetare, buletine analiză);

neconformități documentare (documente, documente calitate, trasabilitate); neconformități privind personalul (fișe aptitudini, control sănătate, curs igienă, examene medicale); altele (înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, comercializare, compatibilități).

Situația pe județe privind acordarea amenzilor:

Alba, 2.400 lei — depozitarea legumelor și fructelor în afara spațiilor înregistrate;

Arad, 3.000 lei — nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare în spațiul de producție și depozitare;

Argeș, 1.800 lei — personal echipat necorespunzător, spațiul de depozitare insuficient igienizat, produse alimentare depozitate direct pe paviment;

Bacău, 7.400 lei — Etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de depozitare, comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate, nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor și utilajelor, neasigurarea menținerii timp de 48 ore a probelor alimentare;

Bihor, 1.200 lei — depozitare necorespunzătoare, funcționarea în spații neaprobate;

Bistrtița-Năsăud, 5.000 lei — lipsă echipament de protecție, neasigurarea condițiilor de igienizare a mâinilor, agregate frig neigienizate corespunzător, spații de depozitare neîntreținute corespunzător, etichetare necorespunzătoare, unitate neînregistrată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Botoșani, 6.000 lei — neîntreținerea spațiilor și a utilajelor, spații neigienizate, depozitare haotică, produse neetichetate corespunzător, manipulare necorespunzătoare;

Brașov, 600 lei — condiții de igienă necorespunzătoare;

Brăila, 5.600 lei — depozitare necorespunzătoare a produselor de patiserie, lipsă sursă apă caldă;

București, 11.600 lei — comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații neaprobate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, neanunțarea de către persoanele juridice a sistării activității supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Buzău, 4.400 lei — depozitare necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;

Caraș-Severin, 600 lei — comercializare fără etichetă;

Cluj, 7.800 lei — pereții murdari, pardosea murdară, lipsa document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, trasabilitate incompletă, igienă necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare;

Constanța, 2.400 lei — neîntreținere în condiții corespunzătoare de igienă a spațiilor de prelucrare, depozitare, a utilajelor și ustensilelor, etichetare incompletă-neinformarea consumatorilor privind prezența alergenilor în produsele de cofetărie;

Dâmbovița, 34.300 lei — neîntreținere spații, ustensile, depozitare necorespunzătoare, manipulare neigienică aluat, prezența gândaci, deficiențe de asigurare trasabilitate, etichetare necorespunzătoare, lipsă înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;

Dolj, 11.000 lei — lipsă document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, etichetare necorespunzătoare;

Gorj, 3.200 lei — depozitare fără documente de proveniență și etichetare necorespunzătoare, nerespectarea sectorizării, unele produse nu aveau elemente de identificare lizibile, volumul de alimente depășește cu mult capacitatea de depozitare a unității, un congelator orizontal este neigienizat și are capacul deteriorat, deficiențe privind igienizarea pereților în zona de acces a consumatorilor, mucegai, amplasarea unor produse direct pe paviment, nu se face dovada la punctul de lucru a documentelor de atestare a efectuării operațiunilor DDD, expunerea spre comercializare a produselor vrac fără elemente de identificare;

Ialomița, 1.800 lei — produse alimentare neconforme neevacuate dintre cele conforme, substanțe de dezinfecție în cantități insuficiente, comercializare produse alimentare în unitate neînregistrată pentru siguranța alimentelor, pereți, tavan, corpuri iluminat în sala consumație igienizate necorespunzător, instant apă caldă defect;

Iași, 2.000 lei — lipsă document înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;

Ilfov, 23.000 lei — buletin de analiză neconform, neîntreținere spații, intersecție de flux zona salubră cu cea insalubră, etichetare necorespunzătoare, funcționare fără document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor;

Maramureș, 2.000 lei — condiții igienă depozitare;

Mehedinți, 2.000 lei — nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de producție și de depozitare, lipsă program de autocontrol, lipsă buletin analiză la apa potabilă și produse finite, lipsă proces verbal de execuție lucrări DDD;

Mureș, 13.600 lei — depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare, trasabilitate și igienă necorespunzătoare;

Prahova, 10.000 lei — lipsă etichetare, nedemonstrare trasabilitate, buletin neconform, neîntreținere spații;

Sălaj, 600 lei—igienă necorespunzătoare a unității, depozitare necorespunzătore, igienă deficitară a angajatei;

Sibiu, 7.200 lei — igienă necorespunzătoare, lipsă document înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, depozitare necorespunzătoare, practici de lucru incorecte;

Suceava, 600 lei — manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;

Timiș, 2.000 lei — nerespectarea normelor privind depozitarea;

Tulcea, 3.000 lei — nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare;

Vâlcea, 4.400 lei — spații neîntreținute corespunzător, depozitare necorespunzătoare;

Vrancea, 600 lei — nerespectarea condițiilor de depozitare;

De asemenea în cadrul controalelor în unitățile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezența și încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanților, aditivilor și substanțelor interzise precum și teste de sanitație necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare