Publicat: 15 Aprilie, 2013 - 12:23

În perioada ianuarie - februarie 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 327 milioane euro, comparativ cu un deficit de 657 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 465 milioane euro) şi al veniturilor (cu 64 milioane euro), al surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (152 milioane euro, faţă de un deficit de 116 milioane euro), precum şi al majorării excedentului balanţei transferurilor curente cu 187 milioane euro - în principal pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice.
                                                                                                                            Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au totalizat 163 milioane euro  (faţă de 192 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2012), din care creditele intragrup au însumat 94 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 69 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat  80754  milioane euro la 28 februarie 2013 (80,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,6 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2013 nivelul de 19623 milioane euro (19,5 la sută din total datorie externă), în scădere cu 3,1 la sută faţă de 31 decembrie 2012. 
Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung  a fost 34,5 la sută pe 2 luni 2013, comparativ cu 33,5 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire  a fost 8,4 luni de importuri de bunuri şi servicii la 28 februarie 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.