Publicat: 16 Martie, 2017 - 16:20

În luna ianuarie 2017p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 416 milioane euro, comparativ cu 211 milioane euro în luna ianuarie 2016; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 226 milioane euro, balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 100 milioane euro, balanța serviciilor s-a încheiat cu un excedent mai mare cu 17 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a devenit excedentară.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 260 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 207 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 53 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 68 472 milioane euro la 31 ianuarie 2017 (74,3 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,9 la sută față de 31 decembrie 2016.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2017 nivelul de 23 691 milioane euro (25,7 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,2 la sută faţă de 31 decembrie 2016.

În luna ianuarie 2017, datoria externă totală a scăzut cu 369 milioane euro; în structură, datoria publică a scăzut cu 416 milioane euro, datoria autorităţii monetare s-a redus cu 8 milioane euro, iar datoria negarantată public a crescut cu 55 milioane euro.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,4 la sută în luna ianuarie 2017, comparativ cu 25,2 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2017 a fost de 6,7 luni, faţă de 6,4 luni la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2017 a fost de 87,4 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.