Publicat: 17 Iunie, 2013 - 12:28

În perioada ianuarie - aprilie 2013p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 54 milioane euro, comparativ cu un deficit de 1534 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 975 milioane euro) şi al veniturilor (cu 200 milioane euro) şi al surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (721 milioane euro , faţă de un deficit de 130 milioane euro).
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România  au totalizat 322 milioane euro (faţă de 494 milioane euro în perioada ianuarie - aprilie 2012), din care creditele intragrup au însumat 191 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 131 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat  80337 milioane euro la 30 aprilie 2013 (79,6 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,1 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2013 nivelul de 20590 milioane euro (20,4 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,7 la sută faţă de 31 decembrie 2012. 

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 32,7 la sută în perioada ianuarie - aprilie 2013, comparativ cu 33,5 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.