Publicat: 25 Aprilie, 2017 - 11:25

Ministerul Energiei împreună cu Confederația Sindicală Națională Meridian și Sindicatul Muntele au încheiat o Convenție privind continuitatea activității Complexului Energetic Hunedoara.

Convenția prevede punctual următoarele:

Ministerul Energiei se angajează să inițieze demersuri privind notificarea de închidere a minei Lupeni în decembrie 2018 (față de termenul inițial de 30 septembrie 2017)

Pentru minele Lupeni și Lonea programul de închidere să fie prelungit de la limita anului 2024 pentru sfârșitul anului 2027, aceasta datorându-se condițiilor tehnice, de mediu și sociale ale celor două exploatări

Prin actul de separare a activității miniere de cea energetică să se impună cu clauze ferme un Contract privind perioada de preluare a cantității de cărbune (până la sfârșitul anului 2027) și prețul de achiziție al acestuia.

Prezența Convenției devine obligatorie între cele două părți, Ministerul Energiei pe de-o parte și Confederația Meridian și Sindicatul Muntele pe de altă parte, și este prevăzută până în anul 2027.