Publicat: 31 Mai, 2017 - 16:12
Share

În conformitate cu prevederile art. 53 alin. (5) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, Biroul Executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România convoacă cel de-al XlV-lea Congres al notarilor publici din România, cu temele:

- " Casa de Pensii a Notariior Publici - Garanţia retragerii iiniştite din profesie"

- "Pregătirea profesională continuă a notariior pubiici - obiectiv prioritar ai Uniunii Naţionaie a Notariior Publici din România"

în sesiune ordinară, în perioada 23-26 noiembrie 2017, la Bucureşti, Centrul de Conferinţe "AUDITORIUM", Bd. Theodor Pallady nr. 40G, sector 3.

Congresul se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată şi ale Regulamentului de punere în aplicare a acesteia.

Congresul al XlV-lea al notarilor publici din România va avea următoarea ordine de zi:

1. Validarea rezultatelor alegerilor pentru funcţiile eligibile de la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România pentru perioada 2016-2017.

3. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România cu privire la execuţia bugetara şi descărcarea de gestiune pentru perioada 2015- 2017.

4. Prezentarea Rapoartelor de activitate ale entităţilor din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România pentru perioada 2016-2017.

5. Ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 87/16. 12. 2016, prin care s-a aprobat completarea art. 22 lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a

Notarilor Publici din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

6. Ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 10/09. 05. 2017, privind modificarea şi completarea Codului deontologic al notarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

7. Ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 88/16. 12. 2016 şi a Hotărârii Consiliului Uniunii nr. 25/21. 04. 2017, prin care s-a validat alegerea membrilor Consiliului de Disciplină al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România pentru legislatura 01. 01. 2017- 31. 12. 2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 lit. g) din Statutul Uniunii.

8. Diverse.

Tag-uri Nume: