3 decembrie 2021

Cooperare între comunităţile din Delta Dunării (România) şi Camargue (Franţa)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada 18 – 23 octombrie 2021, a avut loc vizita în România a delegaţiei din Franţa compusă din reprezentanţi ai Parcului Natural Regional Camargue şi ai primăriilor municipalităţilor Arles şi Port-Saint-Louis du Rhone.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) şi Parcul Natural Regional Camargue au semnat, în anul 2016, un Memorandum de Înţelegere în care au fost identificate oportunităţi atât pentru dezvoltarea ariilor naturale protejate cât şi pentru cooperarea dintre comunităţile din cele două zone protejate.

Ulterior a fost semnată Convenţia Cadru de cooperare descentralizată între municipalităţile Arles, Port Saint Louis du Rhone (Franţa) şi oraşul Sulina (România) care se concentrează pe teme legate de particularităţile gurii de vărsare a fluviilor Rhone şi Dunăre (tradiţii culturale, resurse naturale, atracţii turistice, activităţi portuare).

Vizita în România a avut ca scop prezentarea acordului de cooperare Camargue – Delta Dunării susţinut de Fundaţia Veolia şi a răspuns, de asemenea, invitaţiei Ambasadei Franţei la Bucureşti de participare la Conferinţa „Conservarea biodiversităţii: o miză a cooperării franco-române” organizată la Institutul Francez din România. Programul a inclus întâlniri şi discuţii la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ambasada Franţei, Primăria Sulina, ARBDD, deplasare în teren.

La întâlnirea cu reprezentanţii Primăriei Sulina au avut loc discuţii privind găsirea modalităţilor concrete de cooperare viitoare între localităţile din Franţa şi Sulina, pe teme ca identitatea culturală, dezvoltarea ecoturismului, schimburi de bune practici pe domenii de marketing şi promovare a patrimoniului local, colaborare între şcoli.

La întâlnirea cu Guvernatorul ARBDD de la sediul instituţiei, s-a stabilit formarea unui grup de lucru care să contribuie la îmbunătăţirea cunoaşterii între teritorii şi facilitarea unor schimburi de experienţă. Astfel, se vor pregăti activităţi comune sub forma promovării şi prezentării celor două regiuni cu prilejul celebrării unor evenimente de mediu, participarea la festivalurile culturale organizate de oraşele partenere, realizarea unui proiect cu finanţare europeană privind guvernanţa la nivel regional în ambele delte având ca scop dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale şi adaptarea la schimbările climatice.

* Informaţii suplimentare:
Pe 11 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere dintre Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Parcul Natural Regional Camargue din Franţa.

Necesitatea semnării Memorandumului de Înţelegere a reieşit din prevederile convenţiilor internaţionale la care România este Parte, cât şi din Rezoluţia CM/ResDip(2010)17 privind reînnoirea Diplomei Europei pentru Delta Dunării.

Obiectivul acestui Memorandum de Înţelegere este dezvoltarea cooperării pe termen lung în domeniul ariilor protejate, pe baza principiilor de egalitate, reciprocitate şi beneficiu bilateral.