Publicat: 31 Mai, 2019 - 10:43
Share

Pe 29 mai 2019, reprezentanţii permanenţi ai statelor membre ale Uniunii Europene (COREPER) au decis acordarea mandatului de negociere la nivelul Consiliului UE pentru propunerea de Regulament privind dispoziţii specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană în perioada 2021-2027 (Regulamentul Interreg).

Astfel, pe durata Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în doar 4 luni de la începerea negocierilor, datorită eforturilor susţinute ale echipei de negociere responsabile de dosarul cooperare teritorială europeană, s-a înregistrat un progres remarcabil în ceea ce priveşte negocierea şi adoptarea propunerii legislative.

Regulamentul Interreg cuprinde prevederi aplicabile programelor de cooperare teritorială europeană, care au ca scop reducerea disparităţilor între regiunile Uniunii Europene, prin:

* dezvoltarea regională integrată a regiunilor de frontieră,

* atingerea unui grad mai ridicat de integrare teritorială a teritoriilor transnaţionale,

* întărirea eficacităţii politicii de coeziune la nivel interregional.

În acest context, Finlanda, ca ţară care va prelua, după România, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, va putea demara negocierile interinstituţionale cu Parlamentul European în vederea adoptării propunerii legislative, fără întârziere. Acesta este un semnal pozitiv pentru autorităţile de management, în contextul pregătirii viitorului exerciţiu de programare 2021-2027 şi al negocierilor care vor urma cu Comisia Europeană pentru viitoarele programe de cooperare teritorială 2021-2027.

În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice gestionează, în calitate de Autoritate de Management sau de Autoritate Naţională, 12 programe de cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională la care participă şi România, programe care se derulează atât la graniţele interne, cât şi la graniţele externe ale Uniunii Europene.

Programele de cooperare teritorială europeană impulsionează cooperarea dincolo de graniţele naţionale şi oferă cetăţenilor din regiuni şi ţări diferite un cadru comun pentru a identifica şi pune în practică soluţii în procesul de soluţionare a problemelor comune.